Detail publikace

Analýza zabezpečené datové komunikace a koncová zařízení pro energetiku

Doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSc. Ing. Jiří Mišurec, CSc. Ing. P. Daněček Ing. M. Březina Ing. V.Vyskočil,CSc.

Originální název

Analýza zabezpečené datové komunikace a koncová zařízení pro energetiku

Český název

Analýza zabezpečené datové komunikace a koncová zařízení pro energetiku

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem prvního roku řešení bylo provést hlubší analýzu teoretických zdrojů a zhodnotit tak reálné možnosti datové komunikace v síti Internet pro energetická data. Hlavním cílem prvního roku řešení byl teoretický návrh zabezpečené komunikace těchto dat a výstavba laboratoře, která bude sloužit především pro další výzkum a ověřování zabezpečené komunikace. Byly hledány vhodné autentizační a šifrovací algoritmy. V závěru řešení první části je popsán teoretický návrh celkového zabezpečení a důvody pro jeho možnou realizaci a výstavba laboratoře. Druhá část zprávy je věnována charakteristice vzdálených koncových zařízení v energetice. Jsou popsána uvažovaná zařízení, jejich vlastnosti a možnosti komunikace s těmito zařízeními. Tato zařízení byla vyvinuta v rámci tohoto projektu. Tato zpráva je tedy tvořena dvěma samostatnými částmi. První je teoretický základ pro návrh internetové zabezpečené komunikace a druhá je prakticky zaměřena na koncová zařízení.

Český abstrakt

Cílem prvního roku řešení bylo provést hlubší analýzu teoretických zdrojů a zhodnotit tak reálné možnosti datové komunikace v síti Internet pro energetická data. Hlavním cílem prvního roku řešení byl teoretický návrh zabezpečené komunikace těchto dat a výstavba laboratoře, která bude sloužit především pro další výzkum a ověřování zabezpečené komunikace. Byly hledány vhodné autentizační a šifrovací algoritmy. V závěru řešení první části je popsán teoretický návrh celkového zabezpečení a důvody pro jeho možnou realizaci a výstavba laboratoře. Druhá část zprávy je věnována charakteristice vzdálených koncových zařízení v energetice. Jsou popsána uvažovaná zařízení, jejich vlastnosti a možnosti komunikace s těmito zařízeními. Tato zařízení byla vyvinuta v rámci tohoto projektu. Tato zpráva je tedy tvořena dvěma samostatnými částmi. První je teoretický základ pro návrh internetové zabezpečené komunikace a druhá je prakticky zaměřena na koncová zařízení.

Klíčová slova

internet, zabezpečená komunikace, vzdálený sběr dat

Rok RIV

2005

Vydáno

30.12.2005

Strany od

1

Strany do

70

Strany počet

70

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT57290,
  author="Jiří {Mišurec} and Petr {Daněček} and Milan {Březina}",
  title="Analýza zabezpečené datové komunikace a koncová zařízení pro energetiku",
  annote="Cílem prvního roku řešení bylo provést hlubší analýzu teoretických zdrojů a zhodnotit tak reálné možnosti datové komunikace v síti Internet pro energetická data. Hlavním cílem prvního roku řešení byl teoretický návrh zabezpečené komunikace těchto dat a výstavba laboratoře, která bude sloužit především pro další výzkum a ověřování zabezpečené komunikace. Byly hledány vhodné autentizační a šifrovací algoritmy. V závěru řešení první části je popsán teoretický návrh celkového zabezpečení a důvody pro jeho možnou realizaci a výstavba laboratoře. Druhá část zprávy je věnována charakteristice vzdálených koncových zařízení v energetice. Jsou popsána uvažovaná zařízení, jejich vlastnosti a možnosti komunikace s těmito zařízeními. Tato zařízení byla vyvinuta v rámci tohoto projektu. Tato zpráva je tedy tvořena dvěma samostatnými částmi. První je teoretický základ pro návrh internetové zabezpečené komunikace a druhá je prakticky zaměřena na koncová zařízení.",
  chapter="57290",
  year="2005",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}