Detail publikace

Použití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků

ŠENBERGER, J. ZÁDĚRA, A. CARBOL, Z. PLUHÁČEK, J. BREYER, J. KRUTIŠ, V. KOVÁČ, M.

Originální název

Použití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků

Český název

Použití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

U dynamicky namáhaných odlitků mohou způsobit drobné slévárenské vady a anomální struktury porušení souvislosti nízkocyklovou únavou. Porušení odlitků nízkocyklovou únavou se vyskytlo u odlitků beranů o čisté hmotnosti 25 až 40t (surová hmotnost 50 až 80t). Trhlina byla iniciována drobnými slévárenskými vadami typu dutin a vad struktury. K odstranění vad a zvýšení vnitřní jakosti odlitků beranů bylo použito modelování tuhnutí odlitků pomocí simulačních programů. V prvním kroku byla analyzována původní slévárenská technologie pomocí simulačních programů poslední generace. Na základě této analýzy byla navržena nová technologie spočívající v použití hmotných vnějších chladítek. Použití hmotných kontaktních chladítek umožnilo významně zkrátit dobu tuhnutí odlitku a zmenšit délku dvoufázového pásma v kritické oblasti výskytu vad u povrchu odlitku. Navržená technologie byla dále prověřena výpočtem pnutí v odlitku s ohledem na nebezpečí vzniku trhlin. Na základě výpočtu stavu napjatosti v odlitku musela být některá ve výpočtu použitá kontaktní chladítka změněna pro formování odlitku na nekontaktní. Navržená technologie byla ověřena na 3 odlitcích beranu. Při odlévání beranů byla ve vybraných místech odlitků měřena teplota formovací směsi, teplota na rozhraní chladítko-formovací směs a teplota na povrchu odlitku. Výsledky měření jsou použity k upřesnění fyzikálních dat používaných v simulačních programech. Měření teplotního pole odhalilo také nedostatečnou tepelnou izolaci nálitku. Rychlejší tuhnutí odlitku umožnilo snížit hmotnost nálitku o 25% a surovou hmotnost odlitku o cca 12%. Nová slévárenská technologie spočívající v použití kontaktních a nekontaktních chladítek o velké hmotnosti má být po ověření rozšířena na další výrobu masivních odlitků.

Český abstrakt

U dynamicky namáhaných odlitků mohou způsobit drobné slévárenské vady a anomální struktury porušení souvislosti nízkocyklovou únavou. Porušení odlitků nízkocyklovou únavou se vyskytlo u odlitků beranů o čisté hmotnosti 25 až 40t (surová hmotnost 50 až 80t). Trhlina byla iniciována drobnými slévárenskými vadami typu dutin a vad struktury. K odstranění vad a zvýšení vnitřní jakosti odlitků beranů bylo použito modelování tuhnutí odlitků pomocí simulačních programů. V prvním kroku byla analyzována původní slévárenská technologie pomocí simulačních programů poslední generace. Na základě této analýzy byla navržena nová technologie spočívající v použití hmotných vnějších chladítek. Použití hmotných kontaktních chladítek umožnilo významně zkrátit dobu tuhnutí odlitku a zmenšit délku dvoufázového pásma v kritické oblasti výskytu vad u povrchu odlitku. Navržená technologie byla dále prověřena výpočtem pnutí v odlitku s ohledem na nebezpečí vzniku trhlin. Na základě výpočtu stavu napjatosti v odlitku musela být některá ve výpočtu použitá kontaktní chladítka změněna pro formování odlitku na nekontaktní. Navržená technologie byla ověřena na 3 odlitcích beranu. Při odlévání beranů byla ve vybraných místech odlitků měřena teplota formovací směsi, teplota na rozhraní chladítko-formovací směs a teplota na povrchu odlitku. Výsledky měření jsou použity k upřesnění fyzikálních dat používaných v simulačních programech. Měření teplotního pole odhalilo také nedostatečnou tepelnou izolaci nálitku. Rychlejší tuhnutí odlitku umožnilo snížit hmotnost nálitku o 25% a surovou hmotnost odlitku o cca 12%. Nová slévárenská technologie spočívající v použití kontaktních a nekontaktních chladítek o velké hmotnosti má být po ověření rozšířena na další výrobu masivních odlitků.

Klíčová slova

těžké odlitky, ocel, tuhnutí

Rok RIV

2009

Vydáno

12.11.2009

ISSN

0018-8069

Periodikum

Hutnické listy

Ročník

LXII

Číslo

5

Stát

CZ

Strany od

81

Strany do

86

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@article{BUT47680,
 author="Jaroslav {Šenberger} and Antonín {Záděra} and Zdeněk {Carbol} and Jiří {Pluháček} and Jiří {Breyer} and Vladimír {Krutiš} and Marek {Kováč}",
 title="Použití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků",
 annote="U dynamicky namáhaných odlitků mohou způsobit drobné slévárenské vady a anomální struktury porušení souvislosti nízkocyklovou únavou. Porušení odlitků nízkocyklovou únavou se vyskytlo u odlitků beranů o čisté hmotnosti 25 až 40t (surová hmotnost 50 až 80t). Trhlina byla iniciována drobnými slévárenskými vadami typu dutin a vad struktury. K odstranění vad a zvýšení vnitřní jakosti odlitků beranů bylo použito modelování tuhnutí odlitků pomocí simulačních programů. V prvním kroku byla analyzována původní slévárenská technologie pomocí simulačních programů poslední generace. Na základě této analýzy byla navržena nová technologie spočívající v použití hmotných vnějších chladítek. Použití hmotných kontaktních chladítek umožnilo významně zkrátit dobu tuhnutí odlitku a zmenšit délku dvoufázového pásma v kritické oblasti výskytu vad u povrchu odlitku. Navržená technologie byla dále prověřena výpočtem pnutí v odlitku s ohledem na nebezpečí vzniku trhlin. Na základě výpočtu stavu napjatosti v odlitku musela být některá ve výpočtu použitá kontaktní chladítka změněna pro formování odlitku na nekontaktní. Navržená technologie byla ověřena na 3 odlitcích beranu. Při odlévání beranů byla ve vybraných místech odlitků měřena teplota formovací směsi, teplota na rozhraní chladítko-formovací směs a teplota na povrchu odlitku. Výsledky měření jsou použity k upřesnění fyzikálních dat používaných v simulačních programech. Měření teplotního pole odhalilo také nedostatečnou tepelnou izolaci nálitku. Rychlejší tuhnutí odlitku umožnilo snížit hmotnost nálitku o 25% a surovou hmotnost odlitku o cca 12%. Nová slévárenská technologie spočívající v použití kontaktních a nekontaktních chladítek o velké hmotnosti má být po ověření rozšířena na další výrobu masivních odlitků.",
 chapter="47680",
 journal="Hutnické listy",
 number="5",
 volume="LXII",
 year="2009",
 month="november",
 pages="81--86",
 type="journal article - other"
}