Detail publikace

Vliv teploty a doby skladování na obsah mastných kyselin ve sterilovaných tavených sýrech

VÍTOVÁ, E. LOUPANCOVÁ, B. ŠTOUDKOVÁ, H. ZEMANOVÁ, J. MÁCHOVÁ, Z.

Originální název

Vliv teploty a doby skladování na obsah mastných kyselin ve sterilovaných tavených sýrech

Český název

Vliv teploty a doby skladování na obsah mastných kyselin ve sterilovaných tavených sýrech

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem této práce bylo sledování vlivu skladovacích podmínek (teplota a doba) na změnu obsahu mastných kyselin (MK) ve sterilovaných tavených sýrech. Lze tedy konstatovat, že doba skladování a zvyšující se teplota mají vliv na změny obsahu MK ve sterilovaných tavených sýrech a to ve smyslu jejich snižování. Tyto změny jsou však kompenzovány jejich zvýšenou dobou minimální trvanlivosti, která činí až 30 měsíců. V praxi lze tyto poznatky využít pro zvýšení odběru bojových dávek potravin Armádou ČR, proniknutí výrobků do běžného prodeje, exportem do tropických nebo subtropických oblastí apod.

Český abstrakt

Cílem této práce bylo sledování vlivu skladovacích podmínek (teplota a doba) na změnu obsahu mastných kyselin (MK) ve sterilovaných tavených sýrech. Lze tedy konstatovat, že doba skladování a zvyšující se teplota mají vliv na změny obsahu MK ve sterilovaných tavených sýrech a to ve smyslu jejich snižování. Tyto změny jsou však kompenzovány jejich zvýšenou dobou minimální trvanlivosti, která činí až 30 měsíců. V praxi lze tyto poznatky využít pro zvýšení odběru bojových dávek potravin Armádou ČR, proniknutí výrobků do běžného prodeje, exportem do tropických nebo subtropických oblastí apod.

Rok RIV

2006

Vydáno

18.10.2006

Nakladatel

VFU Brno

Místo

VFU Brno

ISBN

80-7305-570-8

Kniha

sborník

Edice

2

Číslo edice

3

Strany od

163

Strany do

165

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT24839,
 author="Eva {Vítová} and Blanka {Loupancová} and Hana {Burianová} and Jana {Zemanová} and Zuzana {Máchová}",
 title="Vliv teploty a doby skladování na obsah mastných kyselin ve sterilovaných tavených sýrech",
 annote="Cílem této práce bylo sledování vlivu skladovacích podmínek (teplota a doba) na změnu obsahu mastných kyselin (MK) ve sterilovaných tavených sýrech. 
Lze tedy konstatovat, že doba skladování a zvyšující se teplota mají vliv na změny obsahu MK ve sterilovaných tavených sýrech a to ve smyslu jejich snižování. Tyto změny jsou však kompenzovány jejich zvýšenou dobou minimální trvanlivosti, která činí až 30 měsíců. V praxi lze tyto poznatky využít pro zvýšení odběru bojových dávek potravin Armádou ČR, proniknutí výrobků do běžného prodeje, exportem do tropických nebo subtropických oblastí apod.",
 address="VFU Brno",
 booktitle="sborník",
 chapter="24839",
 edition="2",
 howpublished="print",
 institution="VFU Brno",
 year="2006",
 month="october",
 pages="163--165",
 publisher="VFU Brno",
 type="conference paper"
}