Detail publikace

Komplexní flexibilní systém pro zkoušení

PROKEŠ, F. KOZUBÍK, R. BRANDEJS, J.

Originální název

Komplexní flexibilní systém pro zkoušení

Český název

Komplexní flexibilní systém pro zkoušení

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

K snadnému, rychlému a objektivnímu ověřování znalostí studentů používáme už více jak třicet let mj. testy s výběrem odpovědi. Mezi nesporné klady použití těchto testů patří jejich vysoká objektivnost hodnocení osvojovacího procesu, rychlost a snadnost jejich použití a vyhodnocování a v neposlední řadě možnost jejich statistické analýzy. Na druhé straně je třeba vidět nesmírnou časovou náročnost pro učitele při konstrukci testových úloh a zejména pak při "ruční" konstrukci a edici potřebného množství variant testů. Cílem projektu je koncipovat semestrální zkoušku a průběžné kontroly z předmětu při vysokém počtu studentů tak, aby na jedné straně co nejvíce prověřila dosažené znalosti studenta a na straně druhé nebyla příliš časově náročná pro zkoušejícího. Jedná se o univerzální systém zkoušení on-line s využitím testů s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Uvažujeme, že by úlohy mohly být také prezentovány pomocí audio nebo video sekvencí.

Český abstrakt

K snadnému, rychlému a objektivnímu ověřování znalostí studentů používáme už více jak třicet let mj. testy s výběrem odpovědi. Mezi nesporné klady použití těchto testů patří jejich vysoká objektivnost hodnocení osvojovacího procesu, rychlost a snadnost jejich použití a vyhodnocování a v neposlední řadě možnost jejich statistické analýzy. Na druhé straně je třeba vidět nesmírnou časovou náročnost pro učitele při konstrukci testových úloh a zejména pak při "ruční" konstrukci a edici potřebného množství variant testů. Cílem projektu je koncipovat semestrální zkoušku a průběžné kontroly z předmětu při vysokém počtu studentů tak, aby na jedné straně co nejvíce prověřila dosažené znalosti studenta a na straně druhé nebyla příliš časově náročná pro zkoušejícího. Jedná se o univerzální systém zkoušení on-line s využitím testů s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Uvažujeme, že by úlohy mohly být také prezentovány pomocí audio nebo video sekvencí.

Rok RIV

2006

Vydáno

13.09.2006

Nakladatel

Česká zemědělská univerzita v Praze

Místo

Praha

ISBN

80-213-1523-7

Kniha

47. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KATEDER ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ

Edice

ČZU

Číslo edice

1

Strany od

17

Strany do

20

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT20240,
 author="František {Prokeš} and Roman {Kozubík} and Jan {Brandejs}",
 title="Komplexní flexibilní systém pro zkoušení",
 annote="K snadnému, rychlému a objektivnímu ověřování znalostí studentů používáme už více jak třicet let mj. testy s výběrem odpovědi. Mezi nesporné klady použití těchto testů patří jejich vysoká objektivnost hodnocení osvojovacího procesu, rychlost a snadnost jejich použití a vyhodnocování a v neposlední řadě možnost jejich statistické analýzy. Na druhé straně je třeba vidět nesmírnou časovou náročnost pro učitele při konstrukci testových úloh a zejména pak při "ruční" konstrukci a edici potřebného množství variant testů. Cílem projektu je koncipovat semestrální zkoušku a průběžné kontroly z předmětu při vysokém počtu studentů tak, aby na jedné straně co nejvíce prověřila dosažené znalosti studenta a na straně druhé nebyla příliš časově náročná pro zkoušejícího. Jedná se o univerzální systém zkoušení on-line s využitím testů s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Uvažujeme, že by úlohy mohly být také prezentovány pomocí audio nebo video sekvencí.",
 address="Česká zemědělská univerzita v Praze",
 booktitle="47. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KATEDER ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ",
 chapter="20240",
 edition="ČZU",
 institution="Česká zemědělská univerzita v Praze",
 year="2006",
 month="september",
 pages="17--20",
 publisher="Česká zemědělská univerzita v Praze",
 type="conference paper"
}