Detail publikace

Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí

BRANDEJS, D. VAŘECHOVÁ, M.

Originální název

Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí

Český název

Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Při zpracování znaleckého posudku, odhadu nebo ocenění jakékoliv nemovitosti, by mělo být přihlédnuto nejen k typu nemovitosti a účelu ocenění, ale také ke všem faktorům, které více či méně jejich hodnotu ovlivňují, anebo mohou ovlivňovat, a to takovým způsobem, aby byl sebemenší vliv zakomponován ve výsledku ocenění. Jedním z těchto vlivů je i turismus, a to z hlediska množství turistů, kteří tuto lokalitu navštíví. Vliv turistiky na tržní hodnotu rekreačních objektů, nemovitostí určených k ubytování a dalším komerčním účelům, již byl částečně zmapován. Ovšem vliv turistiky na tržní hodnotu nemovitostí s rezidenční funkcí, dosud zmapován nebyl a v současné době pro oceňování neexistují relevantní postupy, které by tento vliv dokázaly zhodnotit. Následující text obsahuje vyhodnocení jednoho, dosud velmi málo prozkoumaného, nemateriálního faktoru, který může ovlivňovat cenu nemovitostí.

Český abstrakt

Při zpracování znaleckého posudku, odhadu nebo ocenění jakékoliv nemovitosti, by mělo být přihlédnuto nejen k typu nemovitosti a účelu ocenění, ale také ke všem faktorům, které více či méně jejich hodnotu ovlivňují, anebo mohou ovlivňovat, a to takovým způsobem, aby byl sebemenší vliv zakomponován ve výsledku ocenění. Jedním z těchto vlivů je i turismus, a to z hlediska množství turistů, kteří tuto lokalitu navštíví. Vliv turistiky na tržní hodnotu rekreačních objektů, nemovitostí určených k ubytování a dalším komerčním účelům, již byl částečně zmapován. Ovšem vliv turistiky na tržní hodnotu nemovitostí s rezidenční funkcí, dosud zmapován nebyl a v současné době pro oceňování neexistují relevantní postupy, které by tento vliv dokázaly zhodnotit. Následující text obsahuje vyhodnocení jednoho, dosud velmi málo prozkoumaného, nemateriálního faktoru, který může ovlivňovat cenu nemovitostí.

Klíčová slova

Znalecký posudek, ocenění, tržní hodnota, vlivy, turistika, nemateriální faktory

Vydáno

28.01.2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-6033-1

Kniha

ExFoS 2022, sborník příspěvků

Číslo vydání

první

Strany od

152

Strany do

165

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT176165,
 author="David {Brandejs} and Martina {Vařechová}",
 title="Vyhodnocení vlivu turistiky, na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR, při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí",
 annote="Při zpracování znaleckého posudku, odhadu nebo ocenění jakékoliv nemovitosti, by mělo být 
přihlédnuto nejen k typu nemovitosti a účelu ocenění, ale také ke všem faktorům, které více 
či méně jejich hodnotu ovlivňují, anebo mohou ovlivňovat, a to takovým způsobem, aby byl 
sebemenší vliv zakomponován ve výsledku ocenění. Jedním z těchto vlivů je i turismus, 
a to z hlediska množství turistů, kteří tuto lokalitu navštíví. Vliv turistiky na tržní hodnotu 
rekreačních objektů, nemovitostí určených k ubytování a dalším komerčním účelům, již byl 
částečně zmapován. Ovšem vliv turistiky na tržní hodnotu nemovitostí s rezidenční funkcí, 
dosud zmapován nebyl a v současné době pro oceňování neexistují relevantní postupy, které by 
tento vliv dokázaly zhodnotit. Následující text obsahuje vyhodnocení jednoho, dosud velmi málo 
prozkoumaného, nemateriálního faktoru, který může ovlivňovat cenu nemovitostí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 booktitle="ExFoS 2022, sborník příspěvků",
 chapter="176165",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 year="2022",
 month="january",
 pages="152--165",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno"
}