Detail publikace

Změny obsahů mastných kyselin a dalších aromatických látek sýra Niva

LOUPANCOVÁ, B. VÍTOVÁ, E. ZEMANOVÁ, J. LACHOVÁ, H.

Originální název

Změny obsahů mastných kyselin a dalších aromatických látek sýra Niva

Český název

Změny obsahů mastných kyselin a dalších aromatických látek sýra Niva

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem práce bylo izolovat, identifikovat a kvantifikovat mastné kyseliny a další aromatické látky v závislosti na délce zrání sýra Niva. Sýr Niva patří do skupiny měkkých sýrů y s plísní v těstě. Mastné kyseliny byly stanoveny plynovou chromatografií po esterifikaci methanolem za katalýzy hydroxidem draselným. Celkem bylo identifikováno 30 mastných kyselin. Ve velkém množství byly zastoupeny a změnám v průběhu zrání nejvíce podléhaly kyseliny kaprinová, myristová, palmitová, stearová a olejová. Ostatní aromaticky aktivní látky byly stanoveny metodou SPME - mikroextrakce tuhou fází. Celkem bylo identifikováno 20 aromatických sloučenin: 2 kyseliny, 6 ketonů, 2 sulfidy, 4 aldehydy, 5 alkoholů a 1 ester. Vzhledem k vysokému obsahu jsou nejdůležitější kyselina octová, aceton a benzaldehyd. Statistickým porovnáním výsledků chemických analýz pomocí Pearsonových korelačních koeficientů byly určeny některé souvislosti mezi obsahem mastných kyselin na jedné straně a obsahem ostatních aroma sloučenin na druhé straně.

Český abstrakt

Cílem práce bylo izolovat, identifikovat a kvantifikovat mastné kyseliny a další aromatické látky v závislosti na délce zrání sýra Niva. Sýr Niva patří do skupiny měkkých sýrů y s plísní v těstě. Mastné kyseliny byly stanoveny plynovou chromatografií po esterifikaci methanolem za katalýzy hydroxidem draselným. Celkem bylo identifikováno 30 mastných kyselin. Ve velkém množství byly zastoupeny a změnám v průběhu zrání nejvíce podléhaly kyseliny kaprinová, myristová, palmitová, stearová a olejová. Ostatní aromaticky aktivní látky byly stanoveny metodou SPME - mikroextrakce tuhou fází. Celkem bylo identifikováno 20 aromatických sloučenin: 2 kyseliny, 6 ketonů, 2 sulfidy, 4 aldehydy, 5 alkoholů a 1 ester. Vzhledem k vysokému obsahu jsou nejdůležitější kyselina octová, aceton a benzaldehyd. Statistickým porovnáním výsledků chemických analýz pomocí Pearsonových korelačních koeficientů byly určeny některé souvislosti mezi obsahem mastných kyselin na jedné straně a obsahem ostatních aroma sloučenin na druhé straně.

Rok RIV

2005

Vydáno

20.01.2005

Nakladatel

Česká společnost chemická

Místo

VŠCHT Praha

ISBN

80-86238-48-2

Kniha

Sborník Mléko a sýry 2005

Edice

5

Číslo edice

5

Strany od

149

Strany do

154

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT17484,
 author="Blanka {Loupancová} and Eva {Vítová} and Jana {Zemanová} and Hana {Lachová}",
 title="Změny obsahů mastných kyselin a dalších aromatických látek sýra Niva",
 annote="Cílem práce bylo izolovat, identifikovat a kvantifikovat mastné kyseliny a další aromatické látky v závislosti na délce zrání sýra Niva. Sýr Niva patří do skupiny měkkých sýrů y s plísní v těstě.
Mastné kyseliny byly stanoveny plynovou chromatografií po esterifikaci methanolem za katalýzy hydroxidem draselným. Celkem bylo identifikováno 30 mastných kyselin. Ve velkém množství byly zastoupeny a změnám v průběhu zrání nejvíce podléhaly kyseliny kaprinová, myristová, palmitová, stearová a olejová. 
Ostatní aromaticky aktivní látky byly stanoveny metodou SPME - mikroextrakce tuhou fází. Celkem bylo identifikováno 20 aromatických sloučenin: 2 kyseliny, 6 ketonů, 2 sulfidy, 4 aldehydy, 5 alkoholů a 1 ester. Vzhledem k vysokému obsahu jsou nejdůležitější kyselina octová, aceton a benzaldehyd. 
Statistickým porovnáním výsledků chemických analýz pomocí Pearsonových korelačních koeficientů byly určeny některé souvislosti mezi obsahem mastných kyselin na jedné straně a obsahem ostatních aroma sloučenin na druhé straně.",
 address="Česká společnost chemická",
 booktitle="Sborník Mléko a sýry 2005",
 chapter="17484",
 edition="5",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost chemická",
 year="2005",
 month="january",
 pages="149--154",
 publisher="Česká společnost chemická",
 type="conference paper"
}