Detail publikace

Vybrané príklady z internetovej matematickej olympiády 3

ŠTOUDKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, V.

Originální název

Vybrané príklady z internetovej matematickej olympiády 3

Jazyk

sk

Originální abstrakt

V článku sú riešené vybrané príklady súvisiace s Internetovou matematickou olympiádou pre študentov stredných škôl. Prvý príklad je o výpočte objemu telesa, v druhom sa hľadajú rastúce funkcie s daným rozdielom, v treťom sa pracuje s množinou komplexných čísiel a vo štvrtom sa hľadá dvojica funkcií spĺňajúca daný vzťah, pričom jedna z nich je funkciou dvoch premenných.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT169204,
  author="Viera {Štoudková Růžičková}",
  title="Vybrané príklady z internetovej matematickej olympiády 3",
  annote="V článku sú riešené vybrané príklady súvisiace s Internetovou 
matematickou olympiádou pre študentov stredných škôl. Prvý príklad je
o výpočte objemu telesa, v druhom sa hľadajú rastúce funkcie s daným
rozdielom, v treťom sa pracuje s množinou komplexných čísiel a vo
štvrtom sa hľadá dvojica funkcií spĺňajúca daný vzťah, pričom jedna z
nich je funkciou dvoch premenných.",
  chapter="169204",
  number="1-2",
  volume="2020",
  year="2020",
  month="december",
  type="journal article - other"
}