Detail publikace

Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády

ŠTOUDKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, V.

Originální název

Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády

Jazyk

sk

Originální abstrakt

V článku sú riešené štyri vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády pre študentov stredných škôl. V prvom príklade sa rozhoduje o lineárnej závislosti vektorov daného tvaru, v druhom príklade sa hľadaná neznáma funkca spĺňajúca daný vzťah, v treťom príklade sa počíta tretia mocnina daného kvaterniónu a vo štvrtom príklade sa počíta dĺžka stany pravouhlého trojuholníka s danými vlastnosťami.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT169147,
 author="Viera {Štoudková Růžičková}",
 title="Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády",
 annote="V článku sú riešené štyri vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády pre študentov stredných škôl. V prvom príklade sa rozhoduje o lineárnej závislosti vektorov daného tvaru, v druhom príklade sa hľadaná neznáma funkca spĺňajúca daný vzťah, v treťom príklade sa počíta tretia mocnina daného kvaterniónu a vo štvrtom príklade sa počíta dĺžka stany pravouhlého trojuholníka s danými vlastnosťami.",
 chapter="169147",
 howpublished="print",
 number="1-2",
 volume="2018",
 year="2018",
 month="december",
 pages="69--81",
 type="journal article - other"
}