Detail publikace

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient

SEDLÁČEK, R. SUCHÝ, T. VONDROVÁ, J. LUKÁŠOVÁ, V. RAMPICHOVÁ, M. TRUNEC, M. ŠŤASTNÝ, P. VOJTOVÁ, L. KRTIČKA, M.

Originální název

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient

Český název

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předmětem této experimentální studie bylo hodnocením mechanických vlastností porézních keramických materiálů v tlaku. Nově navrhovaný hybridní biodegradabilní nanokompozitní porézní implantát (HBNPI) modifikovaný biogenním polyfosfátem (bio-polyP) představuje velmi dobrou možnost jak vytvořit kostní fúzi. Zvláště efektivní využití se nabízí v páteřní problematice, kde při jejím poranění či degenerativním postižení je často využívána metoda tzv. intervertebrální dézy. Pro úvodní studii projektu byly testované vzorky připraveny na bázi tří různých druhů kalcium fosfátové keramiky, jmenovitě hydroxyapatitu (HA), fosforečnanu vápenatého (TCP) a směsné keramiky (BCP) s poměrem fází TCP/HA 75/25.

Český abstrakt

Předmětem této experimentální studie bylo hodnocením mechanických vlastností porézních keramických materiálů v tlaku. Nově navrhovaný hybridní biodegradabilní nanokompozitní porézní implantát (HBNPI) modifikovaný biogenním polyfosfátem (bio-polyP) představuje velmi dobrou možnost jak vytvořit kostní fúzi. Zvláště efektivní využití se nabízí v páteřní problematice, kde při jejím poranění či degenerativním postižení je často využívána metoda tzv. intervertebrální dézy. Pro úvodní studii projektu byly testované vzorky připraveny na bázi tří různých druhů kalcium fosfátové keramiky, jmenovitě hydroxyapatitu (HA), fosforečnanu vápenatého (TCP) a směsné keramiky (BCP) s poměrem fází TCP/HA 75/25.

Klíčová slova

biodegradabilní nanokompozit, kompresní testy, kalcium fosfátová keramika

Vydáno

11.04.2019

Místo

MSD spol.

ISBN

978-80-7392-307-5

Kniha

XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019

Strany od

53

Strany do

53

Strany počet

62

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT159547,
 author="Radek {Sedláček} and Tomáš {Suchý} and Jana {Vondrová} and Věra {Lukášová} and Michaela {Rampichová} and Martin {Trunec} and Přemysl {Šťastný} and Lucy {Vojtová} and Milan {Krtička}",
 title="Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient",
 annote="Předmětem této experimentální studie bylo hodnocením mechanických vlastností porézních keramických materiálů v tlaku. Nově navrhovaný hybridní biodegradabilní nanokompozitní porézní implantát (HBNPI) modifikovaný biogenním polyfosfátem (bio-polyP) představuje velmi dobrou možnost jak vytvořit kostní fúzi. Zvláště efektivní využití se nabízí v páteřní problematice, kde při jejím poranění či degenerativním postižení je často využívána metoda tzv. intervertebrální dézy. Pro úvodní studii projektu byly testované vzorky připraveny na bázi tří různých druhů kalcium fosfátové keramiky, jmenovitě hydroxyapatitu (HA), fosforečnanu vápenatého (TCP) a směsné keramiky (BCP) s poměrem fází TCP/HA 75/25.",
 booktitle="XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019",
 chapter="159547",
 howpublished="print",
 year="2019",
 month="april",
 pages="53--53",
 type="abstract"
}