Detail publikace

Sledování vaskularizace pomocí obrazové analýzy z histologických snímků regenerovaných měkkých tkání

ŽÍDEK, J. PAVLOVSKÝ, Z. KNOZ, M. VOJTOVÁ, L. LIPOVÝ, B. HOLOUBEK, J. FALDYNA, M. GÖPFERT, E. ŠTĚPÁNKOVÁ, V. PAVLIŇÁKOVÁ, V.

Originální název

Sledování vaskularizace pomocí obrazové analýzy z histologických snímků regenerovaných měkkých tkání

Český název

Sledování vaskularizace pomocí obrazové analýzy z histologických snímků regenerovaných měkkých tkání

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vznik cév ve tkáni (vaskularizace) je důležitý indikátor, který se sleduje při zkoumání procesu regenerace tkání po zranění nebo implantaci tkáňové náhrady. V literatuře je možné nalézt sledování vaskularizace při regeneraci pokožky, oční rohovky a při implantaci kostních náhrad. Příspěvek popisuje metodu počítačové analýzy pro sledování vaskularizace. Metodika: Vaskularizace byla zkoumána pomocí obrazové analýzy z histologických snímků tkání odebraných během regenerace kožního defektu. Cévky lze na snímku rozpoznat jako linie, které mají charakteristický odstín a intenzitu. Pro obrazovou analýzu byl využit modul Ridge Detection z programu ImageJ, který je určen k detekci liniových objektů v obrázku. Výsledkem analýzy byla plošná hustota cévek ve vzorku a relativní plocha cévek vztažená na celkovou plochu vzorku. Výsledky: Vaskularizace byla sledována v regenerované tkán při aplikaci kolagenové dvouvrstevné dermální náhrady na léčení kožních defektů u prasat. Byl analyzován vliv fibroblastového růstového faktoru (FGF2) na regeneraci tkáně v souvislosti s vaskularizací. Byl pozorovatelný vliv FGF2 na numerickou hodnotu ukazatelů vaskularizace. Závěr: Navržená metoda je vhodná pro sledování vaskularizace regenerované tkáně při kožních defektech. Byly získány indicie, že FGF2 přispívá k regeneraci tkáně po implantaci. Vliv FGF2 bude dále zpřesněn pomocí analýzy většího počtu vzorků.

Český abstrakt

Vznik cév ve tkáni (vaskularizace) je důležitý indikátor, který se sleduje při zkoumání procesu regenerace tkání po zranění nebo implantaci tkáňové náhrady. V literatuře je možné nalézt sledování vaskularizace při regeneraci pokožky, oční rohovky a při implantaci kostních náhrad. Příspěvek popisuje metodu počítačové analýzy pro sledování vaskularizace. Metodika: Vaskularizace byla zkoumána pomocí obrazové analýzy z histologických snímků tkání odebraných během regenerace kožního defektu. Cévky lze na snímku rozpoznat jako linie, které mají charakteristický odstín a intenzitu. Pro obrazovou analýzu byl využit modul Ridge Detection z programu ImageJ, který je určen k detekci liniových objektů v obrázku. Výsledkem analýzy byla plošná hustota cévek ve vzorku a relativní plocha cévek vztažená na celkovou plochu vzorku. Výsledky: Vaskularizace byla sledována v regenerované tkán při aplikaci kolagenové dvouvrstevné dermální náhrady na léčení kožních defektů u prasat. Byl analyzován vliv fibroblastového růstového faktoru (FGF2) na regeneraci tkáně v souvislosti s vaskularizací. Byl pozorovatelný vliv FGF2 na numerickou hodnotu ukazatelů vaskularizace. Závěr: Navržená metoda je vhodná pro sledování vaskularizace regenerované tkáně při kožních defektech. Byly získány indicie, že FGF2 přispívá k regeneraci tkáně po implantaci. Vliv FGF2 bude dále zpřesněn pomocí analýzy většího počtu vzorků.

Klíčová slova

vaskularizace, obrazová analýza, regeneration, skafold

Vydáno

11.04.2019

Nakladatel

MSD spol.s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-7392-307-5

Kniha

Bioimplantologie 2019, sborník

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

38

Strany do

38

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT156593,
 author="Jan {Žídek} and Zdeněk {Pavlovský} and Martin {Knoz} and Lucy {Vojtová} and Břetislav {Lipový} and Jakub {Holoubek} and Martin {Faldyna} and Eduard {Göpfert} and Věra {Štěpánková} and Veronika {Pavliňáková}",
 title="Sledování vaskularizace pomocí obrazové analýzy z histologických snímků regenerovaných měkkých tkání",
 annote="Vznik cév ve tkáni (vaskularizace) je důležitý indikátor, který se sleduje při zkoumání procesu regenerace tkání po zranění nebo implantaci tkáňové náhrady. V literatuře je možné nalézt sledování vaskularizace při regeneraci pokožky, oční rohovky a při implantaci kostních náhrad. Příspěvek popisuje metodu počítačové analýzy pro sledování vaskularizace. 
Metodika: 
Vaskularizace byla zkoumána pomocí obrazové analýzy z histologických snímků tkání odebraných během regenerace kožního defektu. Cévky lze na snímku rozpoznat jako linie, které mají charakteristický odstín a intenzitu. Pro obrazovou analýzu byl využit modul Ridge Detection z programu ImageJ, který je určen k detekci liniových objektů v obrázku. Výsledkem analýzy byla plošná hustota cévek ve vzorku a relativní plocha cévek vztažená na celkovou plochu vzorku.
Výsledky: 
Vaskularizace byla sledována v regenerované tkán při aplikaci kolagenové dvouvrstevné dermální náhrady na léčení kožních defektů u prasat. Byl analyzován vliv fibroblastového růstového faktoru (FGF2) na regeneraci tkáně v souvislosti s vaskularizací. Byl pozorovatelný vliv FGF2 na numerickou hodnotu ukazatelů vaskularizace.
Závěr: 
Navržená metoda je vhodná pro sledování vaskularizace regenerované tkáně při kožních defektech. Byly získány indicie, že FGF2 přispívá k regeneraci tkáně po implantaci. Vliv FGF2 bude dále zpřesněn pomocí analýzy většího počtu vzorků.",
 address="MSD spol.s.r.o.",
 booktitle="Bioimplantologie 2019, sborník",
 chapter="156593",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="MSD spol.s.r.o.",
 year="2019",
 month="april",
 pages="38--38",
 publisher="MSD spol.s.r.o.",
 type="abstract"
}