Detail publikace

Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie

VOJTOVÁ, L. KNOZ, M. LIPOVÝ, B. FALDYNA, M. GÖPFERT, E. ŠTĚPÁNKOVÁ, V. HOLOUBEK, J. PAVLIŇÁKOVÁ, V. BABRNÁKOVÁ, J. PAVLOVSKÝ, Z. PROSECKÁ, E. PLENCNER, M. FILOVA, E. KUBEŠOVÁ, B. HEARNDEN, V. DAMBORSKÝ, J.

Originální název

Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie

Český název

Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pokročilé nanotechnologie nachází čím dál větší uplatnění v oboru klinické medicíny. Vizí současné klinické praxe v léčbě chronických kožních defektů i akutních ran (jako je mechanické trauma či popáleninové trauma) je řízené hojení rány v oblasti dermis chybějícího kožního krytu po aplikaci arteficiálních kožních náhrad. Kontrolované hojení umožňuje jak řízenou maturaci jizev, tak i dramatické zlepšení viskoelastických vlastností nově vytvořené kůže. Cílem studie byla příprava nanostrukturovaných porézních kožních náhrad, jejich modifikace biologicky aktivními polysacharidy a růstovými faktory, ověření cytotoxicity in-vitro na myších fibroblastech, hojení pomocí makrofágů, neovaskularizace in-vivo na kuřecím embryu a testování biokompatibility na zvířecím modelu králíka.

Český abstrakt

Pokročilé nanotechnologie nachází čím dál větší uplatnění v oboru klinické medicíny. Vizí současné klinické praxe v léčbě chronických kožních defektů i akutních ran (jako je mechanické trauma či popáleninové trauma) je řízené hojení rány v oblasti dermis chybějícího kožního krytu po aplikaci arteficiálních kožních náhrad. Kontrolované hojení umožňuje jak řízenou maturaci jizev, tak i dramatické zlepšení viskoelastických vlastností nově vytvořené kůže. Cílem studie byla příprava nanostrukturovaných porézních kožních náhrad, jejich modifikace biologicky aktivními polysacharidy a růstovými faktory, ověření cytotoxicity in-vitro na myších fibroblastech, hojení pomocí makrofágů, neovaskularizace in-vivo na kuřecím embryu a testování biokompatibility na zvířecím modelu králíka.

Klíčová slova

nanostrukturované dermální náhrady, biokombatibilita nanokompozitů, angiogeneze CAM assay

Vydáno

20.04.2017

Nakladatel

Symma, spol. s r.o.

Místo

Brno

Strany od

59

Strany do

59

Strany počet

62

URL

Dokumenty

BibTex


@proceedings{BUT144611,
 author="Lucy {Vojtová} and Martin {Knoz} and Břetislav {Lipový} and Martin {Faldyna} and Eduard {Göpfert} and Veronika {Štěpánková} and Jakub {Holoubek} and Veronika {Pavliňáková} and Johana {Muchová} and Zdeněk {Pavlovský} and Eva {Prosecká} and Martin {Plencner} and Eva {Filova} and Barbara {Kubešová} and Vanessa {Hearnden} and Jiří {Damborský}",
 title="Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie",
 annote="Pokročilé nanotechnologie nachází čím dál větší uplatnění v oboru klinické medicíny. Vizí současné klinické praxe v léčbě chronických kožních defektů i akutních ran (jako je mechanické trauma či popáleninové trauma) je řízené hojení rány v oblasti dermis chybějícího kožního krytu po aplikaci arteficiálních kožních náhrad. Kontrolované hojení umožňuje jak řízenou maturaci jizev, tak i dramatické zlepšení viskoelastických vlastností nově vytvořené kůže. Cílem studie byla příprava nanostrukturovaných porézních kožních náhrad, jejich modifikace biologicky aktivními polysacharidy a růstovými faktory, ověření cytotoxicity in-vitro na myších fibroblastech, hojení pomocí makrofágů, neovaskularizace in-vivo na kuřecím embryu a testování biokompatibility na zvířecím modelu králíka.",
 address="Symma, spol. s r.o.",
 chapter="144611",
 howpublished="online",
 institution="Symma, spol. s r.o.",
 year="2017",
 month="april",
 pages="59--59",
 publisher="Symma, spol. s r.o.",
 type="conference proceedings"
}