Detail publikace

Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě

DĚDIČOVÁ, P. RYGELOVÁ, P.MAREK, J. SKŮPA, J. BARTOŠEK, M. FABIÁN, O. KOTOUČEK, J. MASÁR, I. MELICHAROVÁ, L. MYŠKA, M. NĚMEČKOVÁ, L. PLCH, L. RÁKOSNÍK, J. SIMANDLOVÁ, T. STRAKOVÁ, L. SUBER, P. SYROVÁ, R. VÁVROVÁ, M. VTÍPIL, A.

Originální název

Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě

Český název

Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Otevřený přístup k publikovaným vědeckým výsledkům se stává neodmyslitelnou součástí celosvětové vědecké komunikace. Značně vzrostlo všeobecné povědomí o jeho základních principech a cílech, stejně jako o dalších nových technologických možnostech vědeckého publikování. Česká republika není v této oblasti výjimkou. Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím si klade za cíl zmapo- vat situaci v České republice a ve světě, představit širšímu publiku dosažené cíle, úspěšné počiny, aktivity i záměry, o které v posled- ních letech usiluje česká a světová komunita otevřeného přístupu. Kniha je určena nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Neméně významným záměrem, který se odráží i v samotném stylu této kni- hy, je snaha přitáhnout jednotlivé zástupce celého cyklu vědeckého publikování k debatě o současných zásadních změnách ve vědecké komunikaci a poskytnout jim podklad k diskusi, o který se budou moci opřít nebo se jím alespoň inspirovat. Kniha se svým zaměřením snaží zkompletovat a představit znalosti o stavu otevřeného přístupu. Usiluje o to, aby se stala pomyslným „odrazovým můstkem“ dalšího uvažování o směřování a realizaci myšlenek a cílů otevřeného přístupu v rámci České republiky. Tomuto záměru odpovídá i rozdělení knihy na část obecnou (kapitoly 1–2), část podávající informace o otevřeném přístupu v zahraničí (kapitola 3) a na část o stavu otevřeného přístupu v České republice (kapitola 4). I když byla kniha předně zaměřena na popis otevřeného přístupu v České republice, autoři se domnívají, že je potřeba čtená- ře seznámit s tématem v širším kontextu – také s ohledem na absenci podobného uceleného textu v českém jazyce. Jednotlivé kapitoly se zabývají vybranými tématy: vývojem otevřeného přístupu, otevřenými iniciativami, principy otevřené vědy, souvislostí otevřeného přístupu a finančního zajištění přístupu k elektronickým informač- ním zdrojům, vztahem otevřeného přístupu a systému hodnocení vědy a výzkumu, přínosy a dopady otevřeného přístupu a ekonomic- kými aspekty otevřeného přístupu. Další kapitoly popisují nejprve situaci v zahraničí, pak v České republice – jedná se o problematiku národní a institucionální politiky otevřeného přístupu, postoje grantových agentur k otevřenému přístupu, provozování fondů na podporu zlaté cesty otevřeného přístupu, otevřených repozitářů, marketingu a propagace otevřeného přístupu, postoje nakladatelůa v neposlední řadě vztahu práva a otevřeného přístupu.

Český abstrakt

Otevřený přístup k publikovaným vědeckým výsledkům se stává neodmyslitelnou součástí celosvětové vědecké komunikace. Značně vzrostlo všeobecné povědomí o jeho základních principech a cílech, stejně jako o dalších nových technologických možnostech vědeckého publikování. Česká republika není v této oblasti výjimkou. Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím si klade za cíl zmapo- vat situaci v České republice a ve světě, představit širšímu publiku dosažené cíle, úspěšné počiny, aktivity i záměry, o které v posled- ních letech usiluje česká a světová komunita otevřeného přístupu. Kniha je určena nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Neméně významným záměrem, který se odráží i v samotném stylu této kni- hy, je snaha přitáhnout jednotlivé zástupce celého cyklu vědeckého publikování k debatě o současných zásadních změnách ve vědecké komunikaci a poskytnout jim podklad k diskusi, o který se budou moci opřít nebo se jím alespoň inspirovat. Kniha se svým zaměřením snaží zkompletovat a představit znalosti o stavu otevřeného přístupu. Usiluje o to, aby se stala pomyslným „odrazovým můstkem“ dalšího uvažování o směřování a realizaci myšlenek a cílů otevřeného přístupu v rámci České republiky. Tomuto záměru odpovídá i rozdělení knihy na část obecnou (kapitoly 1–2), část podávající informace o otevřeném přístupu v zahraničí (kapitola 3) a na část o stavu otevřeného přístupu v České republice (kapitola 4). I když byla kniha předně zaměřena na popis otevřeného přístupu v České republice, autoři se domnívají, že je potřeba čtená- ře seznámit s tématem v širším kontextu – také s ohledem na absenci podobného uceleného textu v českém jazyce. Jednotlivé kapitoly se zabývají vybranými tématy: vývojem otevřeného přístupu, otevřenými iniciativami, principy otevřené vědy, souvislostí otevřeného přístupu a finančního zajištění přístupu k elektronickým informač- ním zdrojům, vztahem otevřeného přístupu a systému hodnocení vědy a výzkumu, přínosy a dopady otevřeného přístupu a ekonomic- kými aspekty otevřeného přístupu. Další kapitoly popisují nejprve situaci v zahraničí, pak v České republice – jedná se o problematiku národní a institucionální politiky otevřeného přístupu, postoje grantových agentur k otevřenému přístupu, provozování fondů na podporu zlaté cesty otevřeného přístupu, otevřených repozitářů, marketingu a propagace otevřeného přístupu, postoje nakladatelůa v neposlední řadě vztahu práva a otevřeného přístupu.

Klíčová slova

otevřený přístup; open access; národní politika; repozitář; informační zdroje; hodnocení vědy

Vydáno

18.04.2016

Nakladatel

Nakladatelství VUTIUM

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5282-4

Kniha

Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě

Číslo vydání

1.

Strany od

1

Strany do

265

Strany počet

265

URL

Dokumenty

BibTex


@book{BUT124262,
 author="Petra {Dědičová} and Jiří {Marek} and Jan {Skůpa}",
 title="Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě",
 annote="Otevřený přístup k publikovaným vědeckým výsledkům se stává neodmyslitelnou součástí celosvětové vědecké komunikace. Značně vzrostlo všeobecné povědomí o jeho základních principech a cílech, stejně jako o dalších nových technologických možnostech vědeckého publikování. Česká republika není v této oblasti výjimkou. Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím si klade za cíl zmapo- vat situaci v České republice a 
ve světě, představit širšímu publiku dosažené cíle, úspěšné počiny, aktivity i záměry, o které v 
posled- ních letech usiluje česká a světová komunita otevřeného přístupu. Kniha je určena nejen pro 
odbornou, ale i laickou veřejnost. Neméně významným záměrem, který se odráží i v samotném stylu 
této kni- hy, je snaha přitáhnout jednotlivé zástupce celého cyklu vědeckého publikování k debatě o 
současných zásadních změnách ve vědecké komunikaci a poskytnout jim podklad k diskusi, o který se 
budou moci opřít nebo se jím alespoň inspirovat. Kniha se svým zaměřením snaží zkompletovat a představit znalosti o stavu otevřeného přístupu. Usiluje o to, aby se stala pomyslným „odrazovým můstkem“ dalšího uvažování o směřování a realizaci myšlenek a cílů otevřeného přístupu v rámci České republiky. Tomuto záměru odpovídá i rozdělení knihy na část obecnou (kapitoly 1–2), část podávající informace o otevřeném přístupu v zahraničí (kapitola 3) a na část o stavu otevřeného přístupu v České republice (kapitola 4). I když byla kniha předně zaměřena na popis otevřeného přístupu v České republice, autoři se domnívají, že je potřeba čtená- ře seznámit s tématem v širším kontextu – také s ohledem na absenci podobného uceleného textu v českém jazyce. Jednotlivé kapitoly se zabývají vybranými tématy: vývojem otevřeného přístupu, otevřenými 
iniciativami, principy otevřené vědy, souvislostí otevřeného přístupu a finančního zajištění přístupu k elektronickým informač- ním zdrojům, vztahem otevřeného přístupu a systému hodnocení vědy a výzkumu, přínosy a dopady otevřeného přístupu a ekonomic- kými aspekty otevřeného přístupu. Další kapitoly popisují nejprve situaci v zahraničí, pak v České republice – jedná se o problematiku národní a institucionální politiky otevřeného přístupu, postoje grantových agentur k otevřenému přístupu, provozování fondů na podporu zlaté cesty otevřeného přístupu, otevřených repozitářů, marketingu a propagace otevřeného přístupu, postoje nakladatelůa v neposlední řadě vztahu práva a otevřeného přístupu.",
 address="Nakladatelství VUTIUM",
 booktitle="Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě",
 chapter="124262",
 doi="10.13164/book.oa",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství VUTIUM",
 year="2016",
 month="april",
 pages="1--265",
 publisher="Nakladatelství VUTIUM",
 type="book"
}