Detail publikace

Vliv délky skrápěné zóny na přestup tepla u skrápěného trubkového svazku

KRACÍK, P. POSPÍŠIL, J.

Originální název

Vliv délky skrápěné zóny na přestup tepla u skrápěného trubkového svazku

Český název

Vliv délky skrápěné zóny na přestup tepla u skrápěného trubkového svazku

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Na skrápěném trubkovém svazku může stékající kapalina vytvářet tenký kapalný film. V případě varu kapaliny na trubkovém svazku se může rychle a efektivně oddělovat kapalná fáze od plynné. Vlivů na ideální režim proudění a současně na přestup tepla je několik. Mimo velikosti průtoku skrápěcí kapaliny je to například průměr trubek, rozteč trubek trubkového svazku, či fyzikální stav skrápěcí a topné kapaliny. Skrápěné výměníky nejsou novou technologií a studií po celém světě proběhlo již několik, ale experimenty (testy) probíhaly vždy za přísně laboratorních podmínek na jedné až třech relativně krátkých trubkách, u kterých nebylo bráno v potaz chování proudící kapaliny na reálném trubkovém svazku, což je základním cílem našeho výzkumu. Při odvození a porovnávání výsledků mezi autory se používá hmotnostní průtok vztažený na délku skrápěné zóny, čímž se snaží korigovat rozdílnou délku výměníku. V tomto příspěvku jsou publikovány výsledky experimentů při atmosférickém tlaku, které jsme naměřili na dvou zařízeních s rozdílnou délkou skrápěné zóny, ale při stejném počtu trubek svazku při teplotním spádu 15/40°C, kde 15°C je teplota skrápěcí vody na výstupu z distribuční trubky a 40°C je teplota topné vody vstupující do svazku.

Český abstrakt

Na skrápěném trubkovém svazku může stékající kapalina vytvářet tenký kapalný film. V případě varu kapaliny na trubkovém svazku se může rychle a efektivně oddělovat kapalná fáze od plynné. Vlivů na ideální režim proudění a současně na přestup tepla je několik. Mimo velikosti průtoku skrápěcí kapaliny je to například průměr trubek, rozteč trubek trubkového svazku, či fyzikální stav skrápěcí a topné kapaliny. Skrápěné výměníky nejsou novou technologií a studií po celém světě proběhlo již několik, ale experimenty (testy) probíhaly vždy za přísně laboratorních podmínek na jedné až třech relativně krátkých trubkách, u kterých nebylo bráno v potaz chování proudící kapaliny na reálném trubkovém svazku, což je základním cílem našeho výzkumu. Při odvození a porovnávání výsledků mezi autory se používá hmotnostní průtok vztažený na délku skrápěné zóny, čímž se snaží korigovat rozdílnou délku výměníku. V tomto příspěvku jsou publikovány výsledky experimentů při atmosférickém tlaku, které jsme naměřili na dvou zařízeních s rozdílnou délkou skrápěné zóny, ale při stejném počtu trubek svazku při teplotním spádu 15/40°C, kde 15°C je teplota skrápěcí vody na výstupu z distribuční trubky a 40°C je teplota topné vody vstupující do svazku.

Klíčová slova

přestup tepla, skrápěný výměník, trubkový svazek

Rok RIV

2015

Vydáno

01.09.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5288-6

Kniha

Seminář Středoevropského energetického institutu CENERGI II

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

21

Strany do

30

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT119773,
 author="Petr {Kracík} and Jiří {Pospíšil}",
 title="Vliv délky skrápěné zóny na přestup tepla u skrápěného trubkového svazku",
 annote="Na skrápěném trubkovém svazku může stékající kapalina vytvářet tenký kapalný film. V případě varu kapaliny na trubkovém svazku se může rychle a efektivně oddělovat kapalná fáze od plynné. Vlivů na ideální režim proudění a současně na přestup tepla je několik. Mimo velikosti průtoku skrápěcí kapaliny je to například průměr trubek, rozteč trubek trubkového svazku, či fyzikální stav skrápěcí a topné kapaliny. Skrápěné výměníky nejsou novou technologií a studií po celém světě proběhlo již několik, ale experimenty (testy) probíhaly vždy za přísně laboratorních podmínek na jedné až třech relativně krátkých trubkách, u kterých nebylo bráno v potaz chování proudící kapaliny na reálném trubkovém svazku, což je základním cílem našeho výzkumu. Při odvození a porovnávání výsledků mezi autory se používá hmotnostní průtok vztažený na délku skrápěné zóny, čímž se snaží korigovat rozdílnou délku výměníku. V tomto příspěvku jsou publikovány výsledky experimentů při atmosférickém tlaku, které jsme naměřili na dvou zařízeních s rozdílnou délkou skrápěné zóny, ale při stejném počtu trubek svazku při teplotním spádu 15/40°C, kde 15°C je teplota skrápěcí vody na výstupu z distribuční trubky a 40°C je teplota topné vody vstupující do svazku.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Seminář Středoevropského energetického institutu
CENERGI II",
 chapter="119773",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2015",
 month="september",
 pages="21--30",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}