Detail publikace

Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace

KUPKA, V. VOJTOVÁ, L. JANČÁŘ, J.

Originální název

Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace

Český název

Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace

Typ

přednáška

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Biodegradabilní a potenciálně bioresorbovatelné polyuretanové (PU) filmy byly syntetizovány „green“ metodou bez použití organického rozpouštědla z hydrofilního polyethylenglykolu (PEG) a hydrofobního polykaprolaktonu (PCL). Vzorky s různým poměrem PEG/PCL byly testovány z hlediska chemických i fyzikálních vlastností. Tahové zkoušky ukázaly, že přítomný PCL ovlivňuje strukturu a tedy i mechanické vlastnosti významně, když je přítomen ve velkém nadbytku (od poměru PEG/PCL=2/8 a více), kdy tažnost houževnatých vzorků dosahovala až 900 %. Testy botnání a hydrolytické degradace ukázaly, že přítomnost PEGu (hydrofilní složky) značně ovlivňuje schopnost materiálu absorbovat vodu, což má následně vliv i na rychlost hydrolytické degradace. Vzorek PU připravený jen z PEGu obsahoval nejvíce absorbované vody (almost 78 %) a kompletně zdegradoval za 5 měsíců. U ostatních vzorků se schopnost absorbce vody i rychlost degradace snižovaly se snižujícím se obsahem PEGu ve vzorku PU. Vzorek PU připravený jen z PCL obsahoval nejmenší množství vody (1.8 ± 0.1 % po jednom dnu) a za období jednoho roku prakticky nezdegradoval. Polyuretany s nastavitelnými vlastnostmi jak mechanickými, tak i hydrolytickými, by mohly být potenciálně využitelné jako bioresorbovatelné elastické materiály aplikovatelné v lidském těle, např. jako cévní štěpy.

Český abstrakt

Biodegradabilní a potenciálně bioresorbovatelné polyuretanové (PU) filmy byly syntetizovány „green“ metodou bez použití organického rozpouštědla z hydrofilního polyethylenglykolu (PEG) a hydrofobního polykaprolaktonu (PCL). Vzorky s různým poměrem PEG/PCL byly testovány z hlediska chemických i fyzikálních vlastností. Tahové zkoušky ukázaly, že přítomný PCL ovlivňuje strukturu a tedy i mechanické vlastnosti významně, když je přítomen ve velkém nadbytku (od poměru PEG/PCL=2/8 a více), kdy tažnost houževnatých vzorků dosahovala až 900 %. Testy botnání a hydrolytické degradace ukázaly, že přítomnost PEGu (hydrofilní složky) značně ovlivňuje schopnost materiálu absorbovat vodu, což má následně vliv i na rychlost hydrolytické degradace. Vzorek PU připravený jen z PEGu obsahoval nejvíce absorbované vody (almost 78 %) a kompletně zdegradoval za 5 měsíců. U ostatních vzorků se schopnost absorbce vody i rychlost degradace snižovaly se snižujícím se obsahem PEGu ve vzorku PU. Vzorek PU připravený jen z PCL obsahoval nejmenší množství vody (1.8 ± 0.1 % po jednom dnu) a za období jednoho roku prakticky nezdegradoval. Polyuretany s nastavitelnými vlastnostmi jak mechanickými, tak i hydrolytickými, by mohly být potenciálně využitelné jako bioresorbovatelné elastické materiály aplikovatelné v lidském těle, např. jako cévní štěpy.

Klíčová slova

polyuretan, biodegradabilní, polyethylenglykol, polykaprolakton

Vydáno

29.04.2015

Místo

Brno

Strany od

22

Strany do

22

Strany počet

60

URL

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT115237,
  author="Vojtěch {Kupka} and Lucy {Vojtová} and Josef {Jančář}",
  title="Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace",
  annote="Biodegradabilní a potenciálně bioresorbovatelné polyuretanové (PU) filmy byly syntetizovány „green“ metodou bez použití organického rozpouštědla z hydrofilního polyethylenglykolu (PEG) a hydrofobního polykaprolaktonu (PCL). Vzorky s různým poměrem PEG/PCL byly testovány z hlediska chemických i fyzikálních vlastností. Tahové zkoušky ukázaly, že přítomný PCL ovlivňuje strukturu a tedy i mechanické vlastnosti významně, když je přítomen ve velkém nadbytku (od poměru PEG/PCL=2/8 a více), kdy tažnost houževnatých vzorků dosahovala až 900 %.
Testy botnání a hydrolytické degradace ukázaly, že přítomnost PEGu (hydrofilní složky) značně ovlivňuje schopnost materiálu absorbovat vodu, což má následně vliv i na rychlost hydrolytické degradace. Vzorek PU připravený jen z PEGu obsahoval nejvíce absorbované vody (almost 78 %) a kompletně zdegradoval za 5 měsíců.  U ostatních vzorků se schopnost absorbce vody i rychlost degradace snižovaly se snižujícím se obsahem PEGu ve vzorku PU. Vzorek PU připravený jen z PCL obsahoval nejmenší množství vody (1.8 ± 0.1 % po jednom dnu) a za období jednoho roku prakticky nezdegradoval.
Polyuretany s nastavitelnými vlastnostmi jak mechanickými, tak i hydrolytickými, by mohly být potenciálně využitelné jako bioresorbovatelné elastické materiály aplikovatelné v lidském těle, např. jako cévní štěpy.",
  chapter="115237",
  howpublished="online",
  year="2015",
  month="april",
  pages="22--22",
  type="lecture"
}