Detail publikace

Teorie varu na skrápěném horizontálním trubkovém svazku

KRACÍK, P. ŠNAJDÁREK, L. POSPÍŠIL, J.

Originální název

Teorie varu na skrápěném horizontálním trubkovém svazku

Český název

Teorie varu na skrápěném horizontálním trubkovém svazku

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek shrnuje základní fyzikální poznání v oblasti výpočtu součinitele přestupu tepla při varu na skrápěných výměnících, kde skrápěcí kapalinou je voda. Uplatnění těchto výměníků je široké, vzhledem k tomu, že díky vytvoření tenkého kapalného filmu dochází k efektivnímu oddělení kapalné od plynné fáze, resp. dochází i k efektivnímu přenosu tepla z povrchu skrápěných trubek směrem do skrápěcí kapaliny. Tento typ výměníků je využíván například při destilaci slané vody, či s další chemickou látkou jako absorbentem v absorpčních jednotkách, kde v obou dvou případech lze využít nízko potenciální teplo za předpokladu, že v prostředí kolem skrápěcí kapaliny je vytvořen podtlak, tj. sníží se teplota bodu sytosti vody.

Český abstrakt

Tento článek shrnuje základní fyzikální poznání v oblasti výpočtu součinitele přestupu tepla při varu na skrápěných výměnících, kde skrápěcí kapalinou je voda. Uplatnění těchto výměníků je široké, vzhledem k tomu, že díky vytvoření tenkého kapalného filmu dochází k efektivnímu oddělení kapalné od plynné fáze, resp. dochází i k efektivnímu přenosu tepla z povrchu skrápěných trubek směrem do skrápěcí kapaliny. Tento typ výměníků je využíván například při destilaci slané vody, či s další chemickou látkou jako absorbentem v absorpčních jednotkách, kde v obou dvou případech lze využít nízko potenciální teplo za předpokladu, že v prostředí kolem skrápěcí kapaliny je vytvořen podtlak, tj. sníží se teplota bodu sytosti vody.

Klíčová slova

horizontální trubkový svazek, skrápění, var, přestupu tepla

Rok RIV

2013

Vydáno

10.09.2013

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4775-2

Kniha

ENERGIE Z BIOMASY XIV: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

29

Strany do

34

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT104039,
 author="Petr {Kracík} and Ladislav {Šnajdárek} and Jiří {Pospíšil}",
 title="Teorie varu na skrápěném horizontálním trubkovém svazku",
 annote="Tento článek shrnuje základní fyzikální poznání v oblasti výpočtu součinitele přestupu tepla při varu na skrápěných výměnících, kde skrápěcí kapalinou je voda. Uplatnění těchto výměníků je široké, vzhledem k tomu, že díky vytvoření tenkého kapalného filmu dochází k efektivnímu oddělení kapalné od plynné fáze, resp. dochází i k efektivnímu přenosu tepla z povrchu skrápěných trubek směrem do skrápěcí kapaliny. Tento typ výměníků je využíván například při destilaci slané vody, či s další chemickou látkou jako absorbentem v absorpčních jednotkách, kde v obou dvou případech lze využít nízko potenciální teplo za předpokladu, že v prostředí kolem skrápěcí kapaliny je vytvořen podtlak, tj. sníží se teplota bodu sytosti vody.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="ENERGIE Z BIOMASY XIV: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV",
 chapter="104039",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2013",
 month="september",
 pages="29--34",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}