Detail publikace

Kultivace osobnosti dle principů kurikulární vize ve vzdělávání

LINDR, J.

Originální název

Kultivace osobnosti dle principů kurikulární vize ve vzdělávání

Český název

Kultivace osobnosti dle principů kurikulární vize ve vzdělávání

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jakou měrou přispívá současné školství ke kultivaci osobnosti absolventů? Je otázka správné podoby vzdělávání již uspokojivě uzavřena, nebo se jedná o neustálý vývojový proces? České školství se ocitá v proměnách. Vzrůstá potřeba měnit profil absolventa. Současné školství se ocitá pod vlivem kurikulární reformy reflektující různé přístupy k obsahovému vymezení vzdělávání. Lze najít různé příklady kultivace osobností studentů. Příspěvek se zaměřuje na nové dimenze rozvoje osobnosti ve školách nejprve obecně a posléze na příkladu pěstování demokratického smýšlení a environmentálního cítění mladých ukazuje konkrétní možnosti kultivace. Tato průřezová témata zastoupená v kurikulu vzdělávacích programů středních a vysokých škol patří k realizaci klíčových kompetencí ve školách. Provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa se vzděláním ve školách se v současnosti stává hybným prvkem realizovaného kurikula a přispívá ke kultivaci osobnosti v moderní technologické době.

Český abstrakt

Jakou měrou přispívá současné školství ke kultivaci osobnosti absolventů? Je otázka správné podoby vzdělávání již uspokojivě uzavřena, nebo se jedná o neustálý vývojový proces? České školství se ocitá v proměnách. Vzrůstá potřeba měnit profil absolventa. Současné školství se ocitá pod vlivem kurikulární reformy reflektující různé přístupy k obsahovému vymezení vzdělávání. Lze najít různé příklady kultivace osobností studentů. Příspěvek se zaměřuje na nové dimenze rozvoje osobnosti ve školách nejprve obecně a posléze na příkladu pěstování demokratického smýšlení a environmentálního cítění mladých ukazuje konkrétní možnosti kultivace. Tato průřezová témata zastoupená v kurikulu vzdělávacích programů středních a vysokých škol patří k realizaci klíčových kompetencí ve školách. Provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa se vzděláním ve školách se v současnosti stává hybným prvkem realizovaného kurikula a přispívá ke kultivaci osobnosti v moderní technologické době.

Klíčová slova

Kurikulum, klíčové kompetence, profil absolventa, všeobecný rozvoj, moderní škola, spojení teorie a praxe, pedagogika, teoretické vzdělávání, člověk v demokratické společnosti, environmentální témata ve vzdělávání

Vydáno

31.01.2013

Nakladatel

TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-1344-3

Kniha

Možnosti kultivácie osobnosti v technologickom veku

Číslo vydání

1

Strany od

145

Strany do

164

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT98816,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Kultivace osobnosti dle principů kurikulární vize ve vzdělávání",
 annote="Jakou měrou přispívá současné školství ke kultivaci osobnosti absolventů? Je otázka správné podoby vzdělávání již uspokojivě uzavřena, nebo se jedná o neustálý vývojový proces? České školství se ocitá v proměnách. Vzrůstá potřeba měnit profil absolventa. Současné školství se ocitá pod vlivem kurikulární reformy reflektující různé přístupy k obsahovému vymezení vzdělávání.
Lze najít různé příklady kultivace osobností studentů. Příspěvek se zaměřuje na nové dimenze rozvoje osobnosti ve školách nejprve obecně a posléze na příkladu pěstování demokratického smýšlení a environmentálního cítění mladých ukazuje konkrétní možnosti kultivace. Tato průřezová témata zastoupená v kurikulu vzdělávacích programů středních a vysokých škol patří k realizaci klíčových kompetencí ve školách.
Provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa se vzděláním ve školách se v současnosti stává hybným prvkem realizovaného kurikula a přispívá ke kultivaci osobnosti v moderní technologické době.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Možnosti kultivácie osobnosti v technologickom veku",
 chapter="98816",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2013",
 month="january",
 pages="145--164",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}