Detail publikace

Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu - jen teorie nebo praktická nutnost?

LINDR, J.

Originální název

Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu - jen teorie nebo praktická nutnost?

Český název

Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu - jen teorie nebo praktická nutnost?

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

České školství se ocitá v proměnách. Vlivem prudkých demokratických společenských změn i školských reforem uplynulých let se mění vzdělávací i výchovný rámec škol. Důraz je kladen na decentralizaci, rozrůzněnost a koncepci tzv. „učící se organizace“, která přijímá plnou odpovědnost za výsledky vzdělávání a která je schopna „skládat účty“ ze své práce. Vzrůstá potřeba měnit profil absolventa. V souvislosti s tím sílí akcent na rozvoj všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy všemi potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k tomu, aby mohli obstát v ostré konkurenci, náročných požadavcích doby a aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné i lidské stránce. Ukazuje se, že všestranný rozvoj absolventů je v současnosti nezbytný. Ani odborné školy nesmějí podceňovat rozvoj těch kompetencí, které rozvíjejí soft skills, jazykovou vybavenost a společenskovědní teoretickou orientaci s ohledem praktické uplatnění. Vzájemná vazba mezi teorií a praxí je mimořádně důležitá. Analýza dovedností pro praxi vytváří potřebu odpovídajícího teoretického vzdělání a naopak teoretické vzdělávání by mělo vést k praktickému uplatnění. Symbióza a provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa v teorii i praxi se v současnosti stává hybným prvkem realizace kurikula.

Český abstrakt

České školství se ocitá v proměnách. Vlivem prudkých demokratických společenských změn i školských reforem uplynulých let se mění vzdělávací i výchovný rámec škol. Důraz je kladen na decentralizaci, rozrůzněnost a koncepci tzv. „učící se organizace“, která přijímá plnou odpovědnost za výsledky vzdělávání a která je schopna „skládat účty“ ze své práce. Vzrůstá potřeba měnit profil absolventa. V souvislosti s tím sílí akcent na rozvoj všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy všemi potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k tomu, aby mohli obstát v ostré konkurenci, náročných požadavcích doby a aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné i lidské stránce. Ukazuje se, že všestranný rozvoj absolventů je v současnosti nezbytný. Ani odborné školy nesmějí podceňovat rozvoj těch kompetencí, které rozvíjejí soft skills, jazykovou vybavenost a společenskovědní teoretickou orientaci s ohledem praktické uplatnění. Vzájemná vazba mezi teorií a praxí je mimořádně důležitá. Analýza dovedností pro praxi vytváří potřebu odpovídajícího teoretického vzdělání a naopak teoretické vzdělávání by mělo vést k praktickému uplatnění. Symbióza a provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa v teorii i praxi se v současnosti stává hybným prvkem realizace kurikula.

Klíčová slova

Vzdělávání, všeobecné vzdělávání, kurikulum, moderní vyučování, transformace školství, profil absolventa

Vydáno

16.02.2012

Nakladatel

MVŠ Olomouc

Místo

Olomouc

ISBN

978-80-7455-032-4

Kniha

Vzdělávání napříč teorií a praxí

Číslo vydání

1

Strany od

28

Strany do

45

Strany počet

18

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT98595,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu - jen teorie nebo praktická nutnost?",
 annote="České školství se ocitá v proměnách. Vlivem prudkých demokratických společenských změn i školských reforem uplynulých let se mění vzdělávací i výchovný rámec škol. Důraz je kladen na decentralizaci, rozrůzněnost a koncepci tzv. „učící se organizace“, která přijímá plnou odpovědnost za výsledky vzdělávání a která je schopna „skládat účty“ ze své práce. Vzrůstá potřeba měnit profil absolventa. V souvislosti s tím sílí akcent na rozvoj všech klíčových kompetencí, které vybaví absolventy všemi potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k tomu, aby mohli obstát v ostré konkurenci, náročných požadavcích doby a aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné i lidské stránce. Ukazuje se, že všestranný rozvoj absolventů je v současnosti nezbytný. Ani odborné školy nesmějí podceňovat rozvoj těch kompetencí, které rozvíjejí soft skills, jazykovou vybavenost a společenskovědní teoretickou orientaci s ohledem praktické uplatnění. Vzájemná vazba mezi teorií a praxí je mimořádně důležitá. Analýza dovedností pro praxi vytváří potřebu odpovídajícího teoretického vzdělání a naopak teoretické vzdělávání by mělo vést k praktickému uplatnění. Symbióza a provázanost všestranného osobnostního rozvoje absolventa v teorii i praxi se v současnosti stává hybným prvkem realizace kurikula.",
 address="MVŠ Olomouc",
 booktitle="Vzdělávání napříč teorií a praxí",
 chapter="98595",
 howpublished="print",
 institution="MVŠ Olomouc",
 year="2012",
 month="february",
 pages="28--45",
 publisher="MVŠ Olomouc",
 type="conference paper"
}