Detail publikace

Naplnění myšlenky všeobecného vzdělávání v kurikulu technického vzdělávání

LINDR, J.

Originální název

Naplnění myšlenky všeobecného vzdělávání v kurikulu technického vzdělávání

Český název

Naplnění myšlenky všeobecného vzdělávání v kurikulu technického vzdělávání

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kurikulum a jeho idea všeobecného vzdělávání studentů vyžaduje rozvoj všech klíčových dovedností. Akademický cíl formování kurikula preferuje systém veškerého učebního plánu ve vzabě na rozvoj všech různých typů předmětů, přičemž se věnuje dostatečná pozornost integraci sociálních věd do struktury studijních programů. Jak lze tuto myšlenku realizovat? Je skutečně možné rozvíjet obecné znalosti sociálněvědných dovedností u studentů technické univezity? Jde o reálnou ideu nebo jen zbožné přání akademicky orientovaných autorů? Diskusní příspěvek ukazuje nové možnosti, vize a drobné krůčky, úspěchy, nástrahy, obtíže i nové perspektivy na cestě do implementace kurikula technických univerzit při spojení se všemi ostatními předměty. "Škola v pohybu" znamená novou vzdělávací cestu ve vztahu ke kurikulu do budoucna.

Český abstrakt

Kurikulum a jeho idea všeobecného vzdělávání studentů vyžaduje rozvoj všech klíčových dovedností. Akademický cíl formování kurikula preferuje systém veškerého učebního plánu ve vzabě na rozvoj všech různých typů předmětů, přičemž se věnuje dostatečná pozornost integraci sociálních věd do struktury studijních programů. Jak lze tuto myšlenku realizovat? Je skutečně možné rozvíjet obecné znalosti sociálněvědných dovedností u studentů technické univezity? Jde o reálnou ideu nebo jen zbožné přání akademicky orientovaných autorů? Diskusní příspěvek ukazuje nové možnosti, vize a drobné krůčky, úspěchy, nástrahy, obtíže i nové perspektivy na cestě do implementace kurikula technických univerzit při spojení se všemi ostatními předměty. "Škola v pohybu" znamená novou vzdělávací cestu ve vztahu ke kurikulu do budoucna.

Klíčová slova

Kurikulum, společenskovědní předměty, kurikulární vize, vzdělávací program, humanizace vzdělávání, vzdělávací program

Vydáno

20.06.2012

Nakladatel

STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-3726-5

Kniha

Spoločenskovedné vzdelávanie na tehcnických univerzitách a proces globalizácie

Strany od

70

Strany do

81

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT98548,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Naplnění myšlenky všeobecného vzdělávání v kurikulu technického vzdělávání",
 annote="Kurikulum a jeho idea všeobecného vzdělávání studentů vyžaduje rozvoj všech klíčových dovedností. Akademický cíl formování kurikula preferuje systém veškerého učebního plánu ve vzabě na rozvoj všech různých typů předmětů, přičemž se věnuje dostatečná pozornost integraci sociálních věd do struktury studijních programů. Jak lze tuto myšlenku realizovat? Je skutečně možné rozvíjet obecné znalosti sociálněvědných dovedností u studentů technické univezity? Jde o reálnou ideu nebo jen zbožné přání akademicky orientovaných autorů? Diskusní příspěvek ukazuje nové možnosti, vize a drobné krůčky, úspěchy, nástrahy, obtíže i nové perspektivy na cestě do implementace kurikula technických univerzit při spojení se všemi ostatními předměty. "Škola v pohybu" znamená novou vzdělávací cestu ve vztahu ke kurikulu do budoucna.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Spoločenskovedné vzdelávanie na tehcnických univerzitách a proces globalizácie",
 chapter="98548",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU Bratislava",
 year="2012",
 month="june",
 pages="70--81",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}