Detail publikace

Využitie stavových modelov v dynamických simuláciách budov

WEISMANOVÁ, J.

Originální název

Využitie stavových modelov v dynamických simuláciách budov

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Matematický opis lineárneho dynamického systému môžeme zostaviť definovaním fyzikálnych javov a zákonitostí alebo s využitím štatistickej analýzy experimentálne nameraných dát. U oboch metód hovoríme o identifikácii, pretože neznámy systém identifikujeme pomocou nám známych vzťahov. Článok sa zameriava na problematiku stavových modelov a ich uplatnenie pri riešení problémov vedenia tepla v budovách. Po vybudení reálnymi meteorologickými podmienkami tak bude možné simulovať dlhodobé priebehy tepelných záťaží miestnosti a v kombinácii s predpoveďou počasia predikovať vývoj vnútorných teplôt v krátkodobom časovom horizonte, čo umožní rozšíriť stratégiu riadenia o dlhodobé prerušované a útlmové režimy vykurovania.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT95568,
  author="Júlia {Weismanová}",
  title="Využitie stavových modelov v dynamických simuláciách budov",
  annote="Matematický opis lineárneho dynamického systému môžeme zostaviť definovaním fyzikálnych javov a zákonitostí alebo s využitím štatistickej analýzy experimentálne nameraných dát. U oboch metód hovoríme o identifikácii, pretože neznámy systém identifikujeme pomocou nám známych vzťahov. Článok sa zameriava na problematiku stavových modelov a ich uplatnenie pri riešení problémov vedenia tepla v budovách. Po vybudení reálnymi meteorologickými podmienkami tak bude možné simulovať dlhodobé priebehy tepelných záťaží miestnosti a v kombinácii s predpoveďou počasia predikovať vývoj vnútorných teplôt v krátkodobom časovom horizonte, čo umožní rozšíriť stratégiu riadenia o dlhodobé prerušované a útlmové režimy vykurovania.",
  chapter="95568",
  number="3.12.2012",
  volume="2012",
  year="2012",
  month="december",
  pages="1--6",
  type="journal article - other"
}