Detail publikace

Nový experimentální zemní výměník tepla FSI VUT

KOLBÁBEK, A. JAROŠ, M.

Originální název

Nový experimentální zemní výměník tepla FSI VUT

Český název

Nový experimentální zemní výměník tepla FSI VUT

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje stavbu a provedení nově realizovaného zemního výměníku tepla, který byl s podporou projektu FRVŠ 3206/2011/G1 „Zemní výměník tepla jako nový prvek v technice prostředí“ vybudován jako doplněk experimentálního nízkoenergetického domu FSI VUT v Brně. Instalovaná měřicí aparatura monitoruje parametry potřebné pro vyhodnocení jeho provozu (včetně teplotního rozvrstvení okolní zeminy). Zařízení bude využito při výuce studentů Energetického ústavu FSI VUT v oblasti alternativních systémů větrání a vytápění, zejména u budov s nízkou spotřebou energie (pasivní a nízkoenergetické domy). Naměřená data umožní upřesnit poznatky získané předchozími numerickými simulacemi a poskytnout relevantní podklady pro navrhování ZVT i hodnocení jejich přínosu ke snížení energetické spotřeby obytných budov.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje stavbu a provedení nově realizovaného zemního výměníku tepla, který byl s podporou projektu FRVŠ 3206/2011/G1 „Zemní výměník tepla jako nový prvek v technice prostředí“ vybudován jako doplněk experimentálního nízkoenergetického domu FSI VUT v Brně. Instalovaná měřicí aparatura monitoruje parametry potřebné pro vyhodnocení jeho provozu (včetně teplotního rozvrstvení okolní zeminy). Zařízení bude využito při výuce studentů Energetického ústavu FSI VUT v oblasti alternativních systémů větrání a vytápění, zejména u budov s nízkou spotřebou energie (pasivní a nízkoenergetické domy). Naměřená data umožní upřesnit poznatky získané předchozími numerickými simulacemi a poskytnout relevantní podklady pro navrhování ZVT i hodnocení jejich přínosu ke snížení energetické spotřeby obytných budov.

Klíčová slova

zemní výměník tepla, teplota zeminy, provozní parametry, větrání, vytápění, klimatizace, protimrazová ochrana

Rok RIV

2012

Vydáno

23.05.2012

Nakladatel

STP

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02375-3

Kniha

20. konference Klimatizace a větrání 2012

Strany od

93

Strany do

98

Strany počet

280

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT92903,
 author="Antonín {Kolbábek} and Michal {Jaroš}",
 title="Nový experimentální zemní výměník tepla FSI VUT",
 annote="Příspěvek popisuje stavbu a provedení nově realizovaného zemního výměníku tepla, který byl s podporou projektu FRVŠ 3206/2011/G1 „Zemní výměník tepla jako nový prvek v technice prostředí“ vybudován jako doplněk experimentálního nízkoenergetického domu FSI VUT v Brně. Instalovaná měřicí aparatura monitoruje parametry potřebné pro vyhodnocení jeho provozu (včetně teplotního rozvrstvení okolní zeminy). Zařízení bude využito při výuce studentů Energetického ústavu FSI VUT v oblasti alternativních systémů větrání a vytápění, zejména u budov s nízkou spotřebou energie (pasivní a nízkoenergetické domy). Naměřená data umožní upřesnit poznatky získané předchozími numerickými simulacemi a poskytnout relevantní podklady pro navrhování ZVT i hodnocení jejich přínosu ke snížení energetické spotřeby obytných budov.",
 address="STP",
 booktitle="20. konference Klimatizace a větrání 2012",
 chapter="92903",
 howpublished="print",
 institution="STP",
 year="2012",
 month="may",
 pages="93--98",
 publisher="STP",
 type="conference paper"
}