Detail publikace

Vliv vysokých teplot na pevnosti a pórovou strukturu cementových past

VYŠVAŘIL, M. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Vliv vysokých teplot na pevnosti a pórovou strukturu cementových past

Český název

Vliv vysokých teplot na pevnosti a pórovou strukturu cementových past

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato studie zkoumá vliv vysokých teplot až do 1200 C na mechanické vlastností a mikrostrukturu směsných cementových past vyrobených z portlandského cementu, granulované vysokopecní strusky, popílku a mletého vápence. Bylo zjištěno, že dehydratace vyvolává snížení objemových hmotností a snížení pevnosti v ohybu a tlaku. Přidavek strusky nebo popílku zlepšuje pevnostní vlastnosti dehydrovaných cementových past.

Český abstrakt

Tato studie zkoumá vliv vysokých teplot až do 1200 C na mechanické vlastností a mikrostrukturu směsných cementových past vyrobených z portlandského cementu, granulované vysokopecní strusky, popílku a mletého vápence. Bylo zjištěno, že dehydratace vyvolává snížení objemových hmotností a snížení pevnosti v ohybu a tlaku. Přidavek strusky nebo popílku zlepšuje pevnostní vlastnosti dehydrovaných cementových past.

Klíčová slova

cementová pasta, struska, popílek, vápenec, vysoká teplota, pevnost, porozita

Rok RIV

2012

Vydáno

01.05.2012

ISBN

978-80-554-0528-5

Kniha

Construmat 2012

Strany od

76

Strany do

81

Strany počet

281

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT92647,
  author="Martin {Vyšvařil} and Pavla {Rovnaníková}",
  title="Vliv vysokých teplot na pevnosti a pórovou strukturu cementových past",
  annote="Tato studie zkoumá vliv vysokých teplot až do 1200 C na mechanické vlastností a mikrostrukturu směsných cementových past vyrobených z portlandského cementu, granulované vysokopecní strusky, popílku a mletého vápence. Bylo zjištěno, že dehydratace vyvolává snížení objemových hmotností a snížení pevnosti v ohybu a tlaku. Přidavek strusky nebo popílku zlepšuje pevnostní vlastnosti dehydrovaných cementových past.",
  booktitle="Construmat 2012",
  chapter="92647",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="may",
  pages="76--81",
  type="conference paper"
}