Detail publikace

Index of reability and design of reinforced concrete structures for durability

ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B.

Originální název

Index of reability and design of reinforced concrete structures for durability

Anglický název

Index of reability and design of reinforced concrete structures for durability

Jazyk

en

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá kvantifikací spolehlivosti dosažení životnosti železobetonových konstrukcí s ohledem na mezní stav použitelnosti.Je využita dříve autory dříve uvedená webovská aplikace RC LifeTime, která podpopruje návrh ŽB k-cí na životnost pomocí modelu karbonatace betonu s náhodnými vstupními veličinami (12 vstupních veličin environmentálních a technologických, simulace metodou Latin Hypercube Sampling). Zmíněná aplikace umožňuje určení doby životnosti ŽB k-ce z konzervativní podmínky dosažení výztuže karbonatační frontou ( snížení pH- depasivace výztuže), jakož i určení potřebné tloušťky krytí pro požadovanou životnost konstrukce. Spolehlivost životnosti ŽB konstrukce je pro zadané krytí kvalifikována pomocí indexu spolehlivosti, přičemž lze vyčíslit také životnost konstrukce pro zadanou/požadovanou spolehlivost. Jsou uvedeny výsledky tří studií : vlivu pevnosti betonu, vlivu rozptylu tloušťky krycí vrstvy a vlivu vodního součinitele.

Anglický abstrakt

Příspěvek se zabývá kvantifikací spolehlivosti dosažení životnosti železobetonových konstrukcí s ohledem na mezní stav použitelnosti.Je využita dříve autory dříve uvedená webovská aplikace RC LifeTime, která podpopruje návrh ŽB k-cí na životnost pomocí modelu karbonatace betonu s náhodnými vstupními veličinami (12 vstupních veličin environmentálních a technologických, simulace metodou Latin Hypercube Sampling). Zmíněná aplikace umožňuje určení doby životnosti ŽB k-ce z konzervativní podmínky dosažení výztuže karbonatační frontou ( snížení pH- depasivace výztuže), jakož i určení potřebné tloušťky krytí pro požadovanou životnost konstrukce. Spolehlivost životnosti ŽB konstrukce je pro zadané krytí kvalifikována pomocí indexu spolehlivosti, přičemž lze vyčíslit také životnost konstrukce pro zadanou/požadovanou spolehlivost. Jsou uvedeny výsledky tří studií : vlivu pevnosti betonu, vlivu rozptylu tloušťky krycí vrstvy a vlivu vodního součinitele.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT46021,
 author="Pavel {Rovnaník} and Zbyněk {Keršner} and Břetislav {Teplý}",
 title="Index of reability and design of reinforced concrete structures for durability",
 annote="Příspěvek se zabývá kvantifikací spolehlivosti dosažení životnosti železobetonových konstrukcí s ohledem na mezní stav použitelnosti.Je využita dříve autory dříve uvedená webovská aplikace RC LifeTime, která podpopruje návrh ŽB k-cí na životnost pomocí modelu karbonatace betonu s náhodnými vstupními veličinami (12 vstupních veličin environmentálních a technologických, simulace metodou Latin Hypercube Sampling). Zmíněná aplikace umožňuje určení doby životnosti ŽB k-ce z konzervativní podmínky dosažení výztuže karbonatační frontou ( snížení pH- depasivace výztuže), jakož i určení potřebné tloušťky krytí pro požadovanou životnost konstrukce. Spolehlivost životnosti ŽB konstrukce je pro zadané krytí kvalifikována pomocí indexu spolehlivosti, přičemž lze vyčíslit také životnost konstrukce pro zadanou/požadovanou spolehlivost. Jsou uvedeny výsledky tří studií : vlivu pevnosti betonu, vlivu rozptylu tloušťky krycí vrstvy a vlivu vodního součinitele.",
 chapter="46021",
 journal="Roczniki inžynierii budowlanej",
 number="4",
 volume="2004",
 year="2004",
 month="january",
 pages="71",
 type="journal article - other"
}