Detail publikace

Využití popelů ze spalování biomasy jako pucolánové příměsi do vápenných malt

BAŠTA, V. CHROMÁ, M. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Využití popelů ze spalování biomasy jako pucolánové příměsi do vápenných malt

Český název

Využití popelů ze spalování biomasy jako pucolánové příměsi do vápenných malt

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

K modifikaci vápenných malt byly použity dva druhy popelů. Popely byly zkoušeny jak v dodané podobě, tak i po žíhání na teplotu 1273 K s hodinovou výdrží. Žíháním byl odstraněn přítomný uhlík, resp. částečně karbonizované organické sloučeniny, protože se předpokládalo, že by mohly negativně ovlivnit průběh pucolánové reakce, tj. reakce popelů s vápnem. Na základě dosažených výsledků mechanických vlastností lze konstatovat, že popely z dřevního odpadu, který je spalován v průmyslových spalovacích kotlích, mohou být použity do vápenných malt. Jejich přítomnost se projeví určitým nárůstem pevností.

Český abstrakt

K modifikaci vápenných malt byly použity dva druhy popelů. Popely byly zkoušeny jak v dodané podobě, tak i po žíhání na teplotu 1273 K s hodinovou výdrží. Žíháním byl odstraněn přítomný uhlík, resp. částečně karbonizované organické sloučeniny, protože se předpokládalo, že by mohly negativně ovlivnit průběh pucolánové reakce, tj. reakce popelů s vápnem. Na základě dosažených výsledků mechanických vlastností lze konstatovat, že popely z dřevního odpadu, který je spalován v průmyslových spalovacích kotlích, mohou být použity do vápenných malt. Jejich přítomnost se projeví určitým nárůstem pevností.

Klíčová slova

malta, vápno, popel, pucolán, biomasa

Rok RIV

2007

Vydáno

28.05.2007

Nakladatel

TU v Košiciach, Stavebná fakulta

Místo

Košice

ISBN

978-80-8073-792-4

Kniha

VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach Zborník prednášok Sekcia 4: Stavebníctvo

Strany od

33

Strany do

38

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT28936,
 author="Vojtěch {Bašta} and Markéta {Rovnaníková} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Využití popelů ze spalování biomasy jako pucolánové příměsi do vápenných malt",
 annote="K modifikaci vápenných malt byly použity dva druhy popelů. Popely byly zkoušeny jak v dodané podobě, tak i po žíhání na teplotu 1273 K s hodinovou výdrží. Žíháním byl odstraněn přítomný uhlík, resp. částečně karbonizované organické sloučeniny, protože se předpokládalo, že by mohly negativně ovlivnit průběh pucolánové reakce, tj. reakce popelů s vápnem.
Na základě dosažených výsledků mechanických vlastností lze konstatovat, že popely z dřevního odpadu, který je spalován v průmyslových spalovacích kotlích, mohou být použity do vápenných malt. Jejich přítomnost se projeví určitým nárůstem pevností.",
 address="TU v Košiciach, Stavebná fakulta",
 booktitle="VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach Zborník prednášok Sekcia 4: Stavebníctvo",
 chapter="28936",
 institution="TU v Košiciach, Stavebná fakulta",
 year="2007",
 month="may",
 pages="33--38",
 publisher="TU v Košiciach, Stavebná fakulta",
 type="conference paper"
}