Detail publikace

Obloukový most Redmond, Oregon, USA

STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., HRADIL, P.

Originální název

Obloukový most Redmond, Oregon, USA

Český název

Obloukový most Redmond, Oregon, USA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Požadavek byl navrhnout ekonomickou a transparentní mostní konstrukci. Byla navržena oblouková, co nejjednodušší konstrukce, kterou bylo nutno ověřeti podrobnou statickou a dynamickou analýzou. Je uveden stručný popis konstrukce, výsledky provedené analýzy a postup výstavby.

Český abstrakt

Požadavek byl navrhnout ekonomickou a transparentní mostní konstrukci. Byla navržena oblouková, co nejjednodušší konstrukce, kterou bylo nutno ověřeti podrobnou statickou a dynamickou analýzou. Je uveden stručný popis konstrukce, výsledky provedené analýzy a postup výstavby.

Vydáno

29.11.2006

Nakladatel

ČBS Servis, s,r,i

Místo

Praha

ISBN

80-903807-2-7

Kniha

13. Betonářské dny 2006

Číslo vydání

1

Strany od

17

Strany do

22

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT25205,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Petr {Hradil}",
 title="Obloukový most Redmond, Oregon, USA",
 annote="Požadavek byl navrhnout ekonomickou a transparentní mostní konstrukci. Byla navržena oblouková, co nejjednodušší konstrukce, kterou bylo nutno ověřeti podrobnou statickou a dynamickou analýzou. Je uveden stručný popis konstrukce, výsledky provedené analýzy a postup výstavby.",
 address="ČBS Servis, s,r,i",
 booktitle="13. Betonářské dny 2006",
 chapter="25205",
 institution="ČBS Servis, s,r,i",
 year="2006",
 month="november",
 pages="17--22",
 publisher="ČBS Servis, s,r,i",
 type="conference paper"
}