Detail publikace

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DODATEČNÉHO PROVÁDĚNÍ OTVORU DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN

ŠIMEK, O. ZICH, M. POŽÁR, M. NEČAS, R.

Originální název

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DODATEČNÉHO PROVÁDĚNÍ OTVORU DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN

Český název

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DODATEČNÉHO PROVÁDĚNÍ OTVORU DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předmětem článku je uvedení výsledků experimentů prefabrikovaných železobetonových stěn, do kterých byl dodatečně vyřezán otvor za současného působení zatížení. Jedná se o stěny, které simulují běžnou stěnu v panelovém domě, do které je dodatečně proveden otvor. Stěny jsou vyztuženy různými variantami: od jednoduchého vyztužení kari sítí, po vyztužení standartní výztuží po obvodě, v nadpraží i pilířích. Je tak studován i vliv tzv. „spící výztuže“, tj. výztuže, která je v panelu předem připravena pro případ dodatečného provedení otvoru. Je studován vliv této výztuže na rozvoj trhlin a změn poměrných přetvoření na panelu po vyřezání otvoru. V rámci experimentu je sledováno i dlouhodobé chování panelů s dodatečně provedeným otvorem.

Český abstrakt

Předmětem článku je uvedení výsledků experimentů prefabrikovaných železobetonových stěn, do kterých byl dodatečně vyřezán otvor za současného působení zatížení. Jedná se o stěny, které simulují běžnou stěnu v panelovém domě, do které je dodatečně proveden otvor. Stěny jsou vyztuženy různými variantami: od jednoduchého vyztužení kari sítí, po vyztužení standartní výztuží po obvodě, v nadpraží i pilířích. Je tak studován i vliv tzv. „spící výztuže“, tj. výztuže, která je v panelu předem připravena pro případ dodatečného provedení otvoru. Je studován vliv této výztuže na rozvoj trhlin a změn poměrných přetvoření na panelu po vyřezání otvoru. V rámci experimentu je sledováno i dlouhodobé chování panelů s dodatečně provedeným otvorem.

Klíčová slova

Železobetonová stěna, vyztužení, konstrukční zásady, dodatečný otvor

Vydáno

27.01.2022

Nakladatel

Fakulta stavebni VUT v Brne

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-76-9

Kniha

Juniorstav

Strany od

204

Strany do

211

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT176473,
 author="Ondřej {Šimek} and Miloš {Zich} and Michal {Požár} and Radim {Nečas}",
 title="EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DODATEČNÉHO PROVÁDĚNÍ OTVORU DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN",
 annote="Předmětem článku je uvedení výsledků experimentů prefabrikovaných železobetonových stěn, do kterých byl dodatečně vyřezán otvor za současného působení zatížení. Jedná se o stěny, které simulují běžnou stěnu v panelovém domě, do které je dodatečně proveden otvor. Stěny jsou vyztuženy různými variantami: od jednoduchého vyztužení kari sítí, po vyztužení standartní výztuží po obvodě, v nadpraží i pilířích. Je tak studován i vliv tzv. „spící výztuže“, tj. výztuže, která je v panelu předem připravena pro případ dodatečného provedení otvoru. Je studován vliv této výztuže na rozvoj trhlin a změn poměrných přetvoření na panelu po vyřezání otvoru. V rámci experimentu je sledováno i dlouhodobé chování panelů s dodatečně provedeným otvorem.",
 address="Fakulta stavebni VUT v Brne",
 booktitle="Juniorstav",
 chapter="176473",
 howpublished="online",
 institution="Fakulta stavebni VUT v Brne",
 year="2022",
 month="january",
 pages="204--211",
 publisher="Fakulta stavebni VUT v Brne"
}