Detail publikace

Usměrňovací prvek pro homogenizaci proudových poměrů v rozdělovacím objektu usazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice

ŽOUŽELA, M. STŘÍTESKÝ, L.

Originální název

Usměrňovací prvek pro homogenizaci proudových poměrů v rozdělovacím objektu usazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice

Český název

Usměrňovací prvek pro homogenizaci proudových poměrů v rozdělovacím objektu usazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Na stránkách čísla 3/2021 časopisu SOVAK [3] jsme čtenáře informovali o fyzikálním modelovém výzkumu, který byl zaměřen na odstranění nehomogenního proudění v prostoru rozdělovacího objektu (RO) čtyř usazovacích nádrží (UN) na konci mechanického stupně čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod (ČOV) Brno-Modřice. Rozdělovací objekt tvoří vertikálně situovaná difuzorová nádrž s nesymetrickým spodním nátokem odpadní vody tak, jak je patrné z obr. 1, z obr. 6 a obr. 8. Během rozsáhlých experimentálních prací [2] bylo za pomoci usměrňovacího prvku instalovaného do prostoru RO dosaženo požadované optimalizace sledovaných parametrů. Experimentální práce prováděné na modelu v délkovém měřítku 1: 8,53 byly zaměřeny na zajištění stejnoměrného hydraulického zatížení v půdorysu kruhové přelivné hrany RO při současném odstranění výrazných hladinových deformací. Součástí prací bylo i nalezení tvarů a rozměrů usměrňovacího prvku, který nebude způsobovat protiproudní vzdutí v potrubí (ve vtokové jímce) přivádějícím odpadní vodu do prostoru RO. Na počátku června tohoto roku byl usměrňovací prvek během jednodenní odstávky usazovacích nádrží instalován do prostoru RO. V následujícím období byly pozorovány především hladinové poměry vyskytující se v jeho prostoru za běžných i zvýšených průtoků. Ukázalo se, že usměrňovací prvek plní zamýšlenou funkci a z pohledu sledovaných parametrů došlo ke shodě s výsledky experimentálního modelového výzkumu, který byl na žádost Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (BVK) proveden v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Český abstrakt

Na stránkách čísla 3/2021 časopisu SOVAK [3] jsme čtenáře informovali o fyzikálním modelovém výzkumu, který byl zaměřen na odstranění nehomogenního proudění v prostoru rozdělovacího objektu (RO) čtyř usazovacích nádrží (UN) na konci mechanického stupně čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod (ČOV) Brno-Modřice. Rozdělovací objekt tvoří vertikálně situovaná difuzorová nádrž s nesymetrickým spodním nátokem odpadní vody tak, jak je patrné z obr. 1, z obr. 6 a obr. 8. Během rozsáhlých experimentálních prací [2] bylo za pomoci usměrňovacího prvku instalovaného do prostoru RO dosaženo požadované optimalizace sledovaných parametrů. Experimentální práce prováděné na modelu v délkovém měřítku 1: 8,53 byly zaměřeny na zajištění stejnoměrného hydraulického zatížení v půdorysu kruhové přelivné hrany RO při současném odstranění výrazných hladinových deformací. Součástí prací bylo i nalezení tvarů a rozměrů usměrňovacího prvku, který nebude způsobovat protiproudní vzdutí v potrubí (ve vtokové jímce) přivádějícím odpadní vodu do prostoru RO. Na počátku června tohoto roku byl usměrňovací prvek během jednodenní odstávky usazovacích nádrží instalován do prostoru RO. V následujícím období byly pozorovány především hladinové poměry vyskytující se v jeho prostoru za běžných i zvýšených průtoků. Ukázalo se, že usměrňovací prvek plní zamýšlenou funkci a z pohledu sledovaných parametrů došlo ke shodě s výsledky experimentálního modelového výzkumu, který byl na žádost Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (BVK) proveden v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Klíčová slova

rozdělovací objekt, modelový výzkum, hydraulika, proudění, laboratoř, usazovací nádrž

Vydáno

10.11.2021

Nakladatel

Mgr. Pavel Fučík, Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy

Místo

Jílové u Prahy

ISSN

1210-3039

Periodikum

SOVAK

Ročník

30

Číslo

11

Stát

CZ

Strany od

22

Strany do

25

Strany počet

4

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT175616,
 author="Michal {Žoužela} and Luboš {Stříteský}",
 title="Usměrňovací prvek pro homogenizaci proudových poměrů v rozdělovacím objektu usazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice",
 annote="Na stránkách čísla 3/2021 časopisu SOVAK [3] jsme čtenáře informovali o fyzikálním modelovém výzkumu, který byl zaměřen na odstranění nehomogenního proudění v prostoru  rozdělovacího objektu (RO) čtyř usazovacích nádrží (UN) na konci mechanického stupně čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod (ČOV) Brno-Modřice. Rozdělovací objekt tvoří vertikálně situovaná difuzorová nádrž s nesymetrickým spodním nátokem odpadní vody tak, jak je patrné z obr. 1, z obr. 6 a obr. 8.
Během rozsáhlých experimentálních prací [2] bylo za pomoci usměrňovacího prvku instalovaného do prostoru RO dosaženo požadované optimalizace sledovaných parametrů. Experimentální práce prováděné na modelu v délkovém měřítku 1: 8,53 byly zaměřeny na zajištění stejnoměrného hydraulického zatížení v půdorysu kruhové přelivné hrany RO při současném odstranění výrazných hladinových deformací. Součástí prací bylo i nalezení tvarů a rozměrů usměrňovacího prvku, který nebude způsobovat protiproudní vzdutí v potrubí (ve vtokové jímce) přivádějícím odpadní vodu do prostoru RO.
Na počátku června tohoto roku byl usměrňovací prvek během jednodenní odstávky usazovacích nádrží instalován do prostoru RO. V následujícím období byly pozorovány především hladinové poměry vyskytující se v jeho prostoru za běžných i zvýšených průtoků. Ukázalo se, že usměrňovací prvek plní zamýšlenou funkci a z pohledu sledovaných parametrů došlo ke shodě s výsledky experimentálního modelového výzkumu, který byl na žádost Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (BVK) proveden v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.",
 address="Mgr. Pavel Fučík, Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy",
 chapter="175616",
 howpublished="print",
 institution="Mgr. Pavel Fučík, Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy",
 number="11",
 volume="30",
 year="2021",
 month="november",
 pages="22--25",
 publisher="Mgr. Pavel Fučík, Čs. armády 488, 254 01 Jílové u Prahy",
 type="journal article - other"
}