Detail publikace

Měření bodové rychlosti vodního proudu s využitím elektromagnetických indukčních měřidel

ŽOUŽELA, M. ZUBÍK, P. BŘEZINA, J. VÍTŮ, M.

Originální název

Měření bodové rychlosti vodního proudu s využitím elektromagnetických indukčních měřidel

Český název

Měření bodové rychlosti vodního proudu s využitím elektromagnetických indukčních měřidel

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Měření bodové rychlosti proudu patří mezi základní potřeby v oblasti stanovení průtoku v profilech s volnou hladinou. Obvykle se pro měření bodové rychlosti proudu používají vodoměrné vrtule, lze však s úspěchem použít i měřidla elektromagnetická. S výhodou je lze použít v profilech stokových sítí se silně znečištěnou odpadní vodou nebo v profilech s velmi nízkými rychlostmi na prahu citlivosti běžných vodoměrných vrtulí. Taktéž je možné je využít při měření v profilech vodních toků zarostlých vegetací. V letech 2018 až 2020 byly zpracovány tři úkoly Plánu rozvoje metrologie (PRM) Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, které posuzovaly vlastnosti a možnosti využití elektromagnetických měřidel bodové rychlosti. Úkoly byly vedle teoretické části zaměřeny na posouzení mezilehlé preciznosti (replikovatelnosti), variabilitu (rozptyl) měřených rychlostí, nejistotu ve stanovení bodové rychlosti proudu a směrovou citlivost předmětných měřidel. Úkoly se taktéž zabývaly sledováním a analýzou dlouhodobé stability měření nulové hodnoty rychlosti. Zkoušky byly provedeny s celkem šesti měřidly.

Český abstrakt

Měření bodové rychlosti proudu patří mezi základní potřeby v oblasti stanovení průtoku v profilech s volnou hladinou. Obvykle se pro měření bodové rychlosti proudu používají vodoměrné vrtule, lze však s úspěchem použít i měřidla elektromagnetická. S výhodou je lze použít v profilech stokových sítí se silně znečištěnou odpadní vodou nebo v profilech s velmi nízkými rychlostmi na prahu citlivosti běžných vodoměrných vrtulí. Taktéž je možné je využít při měření v profilech vodních toků zarostlých vegetací. V letech 2018 až 2020 byly zpracovány tři úkoly Plánu rozvoje metrologie (PRM) Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, které posuzovaly vlastnosti a možnosti využití elektromagnetických měřidel bodové rychlosti. Úkoly byly vedle teoretické části zaměřeny na posouzení mezilehlé preciznosti (replikovatelnosti), variabilitu (rozptyl) měřených rychlostí, nejistotu ve stanovení bodové rychlosti proudu a směrovou citlivost předmětných měřidel. Úkoly se taktéž zabývaly sledováním a analýzou dlouhodobé stability měření nulové hodnoty rychlosti. Zkoušky byly provedeny s celkem šesti měřidly.

Klíčová slova

bodová rychlost, měření průtoku, metoda rychlostního pole, elektromagnetické indukční měřidlo

Vydáno

10.11.2021

Nakladatel

Vodní hospodářství, spol. s r. o., Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, Czech Republic

Místo

Čkyně, Czech Republic

ISSN

1211-0760

Periodikum

Vodní hospodářství

Ročník

71

Číslo

11

Stát

CZ

Strany od

8

Strany do

16

Strany počet

9

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT175615,
 author="Michal {Žoužela} and Pavel {Zubík} and Jiří {Březina} and Martin {Vítů}",
 title="Měření bodové rychlosti vodního proudu s využitím elektromagnetických indukčních měřidel",
 annote="Měření bodové rychlosti proudu patří mezi základní potřeby v oblasti stanovení průtoku v profilech s volnou hladinou. Obvykle se pro měření bodové rychlosti proudu používají vodoměrné vrtule, lze však s úspěchem použít i měřidla elektromagnetická. S výhodou je lze použít v profilech stokových sítí se silně znečištěnou odpadní vodou nebo v profilech s velmi nízkými rychlostmi na prahu citlivosti běžných vodoměrných vrtulí. Taktéž je možné je využít při měření v profilech vodních toků zarostlých vegetací. 
V letech 2018 až 2020 byly zpracovány tři úkoly Plánu rozvoje metrologie (PRM) Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, které posuzovaly vlastnosti a možnosti využití elektromagnetických měřidel bodové rychlosti. Úkoly byly vedle teoretické části zaměřeny na posouzení mezilehlé preciznosti (replikovatelnosti), variabilitu (rozptyl) měřených rychlostí, nejistotu ve stanovení bodové rychlosti proudu a směrovou citlivost předmětných měřidel. Úkoly se taktéž zabývaly sledováním a analýzou dlouhodobé stability měření nulové hodnoty rychlosti. Zkoušky byly provedeny s celkem šesti měřidly.",
 address="Vodní hospodářství, spol. s r. o., Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, Czech Republic",
 chapter="175615",
 howpublished="print",
 institution="Vodní hospodářství, spol. s r. o., Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, Czech Republic",
 number="11",
 volume="71",
 year="2021",
 month="november",
 pages="8--16",
 publisher="Vodní hospodářství, spol. s r. o., Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, Czech Republic",
 type="journal article - other"
}