Detail publikace

Kritéria kvality výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě ve vazbě na přínos pro studenty

LINDR, J.

Originální název

Kritéria kvality výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě ve vazbě na přínos pro studenty

Český název

Kritéria kvality výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě ve vazbě na přínos pro studenty

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Význam výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě je spatřován především ve všestranné kultivaci studentů. Jde o všeobecný rozvoj studentů deklarovaný v profilu absolventa tak, aby byl co nejlépe připraven na vstup do profesní praxe. Příspěvek nejprve stručně nahlíží na poslání a roli společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Poté se zaměřuje na hodnocení kvality výuky, resp. posouzení celkového přínosu, který výuka pro studenty má. Jedná se o zpětnovazební retrospektivní pohled na realizaci výuky, posouzení shody mezi formálním, plánovaným, realizovaným a osvojeným kurikulem. Cílem příspěvku je navrhnout a posoudit kritéria, která kvalitu výuky nejvíce ovlivňují. Z toho vyplývají dílčí výzkumné otázky, a to: Jaký význam přisuzují studenti jednotlivým kritériím kvality výuky? Jaká kritéria kvality výuky nejvíce ovlivňují přínos, resp. zda je vůbec možné stanovit nějaké pořadí těch nejvýznamnějších kritérií ve vazbě na přínos? Existuje nějaká relevantní korelace mezi kritérii a přínosem? Stanovení priority kritérií, příp. zhodnocení těch kritérií, která ovlivňují přínos v pozitivním či negativním smyslu nebo ovlivňují přínos jen málo, je cenným a zajímavým pohledem do edukační reality. Uvědomění si významu kritérií kvality výuky ve vnímání studentů může pomoci pedagogovi lépe metodicky pojímat výuku tak, aby byla pro studenty přitažlivá, zajímavá a v konečném důsledku také efektivní.

Český abstrakt

Význam výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě je spatřován především ve všestranné kultivaci studentů. Jde o všeobecný rozvoj studentů deklarovaný v profilu absolventa tak, aby byl co nejlépe připraven na vstup do profesní praxe. Příspěvek nejprve stručně nahlíží na poslání a roli společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Poté se zaměřuje na hodnocení kvality výuky, resp. posouzení celkového přínosu, který výuka pro studenty má. Jedná se o zpětnovazební retrospektivní pohled na realizaci výuky, posouzení shody mezi formálním, plánovaným, realizovaným a osvojeným kurikulem. Cílem příspěvku je navrhnout a posoudit kritéria, která kvalitu výuky nejvíce ovlivňují. Z toho vyplývají dílčí výzkumné otázky, a to: Jaký význam přisuzují studenti jednotlivým kritériím kvality výuky? Jaká kritéria kvality výuky nejvíce ovlivňují přínos, resp. zda je vůbec možné stanovit nějaké pořadí těch nejvýznamnějších kritérií ve vazbě na přínos? Existuje nějaká relevantní korelace mezi kritérii a přínosem? Stanovení priority kritérií, příp. zhodnocení těch kritérií, která ovlivňují přínos v pozitivním či negativním smyslu nebo ovlivňují přínos jen málo, je cenným a zajímavým pohledem do edukační reality. Uvědomění si významu kritérií kvality výuky ve vnímání studentů může pomoci pedagogovi lépe metodicky pojímat výuku tak, aby byla pro studenty přitažlivá, zajímavá a v konečném důsledku také efektivní.

Klíčová slova

společenskovědní předměty, přínos, hodnocení, kritéria kvality výuky, statistická analýza

Vydáno

30.11.2021

Nakladatel

Powerprin

Místo

Praha

ISBN

978-80-7568-401-1

Kniha

Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání

Číslo vydání

1

Strany od

74

Strany do

97

Strany počet

24

Dokumenty

BibTex


@inbook{BUT175572,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Kritéria kvality výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě ve vazbě na přínos pro studenty",
 annote="Význam výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě je spatřován především ve všestranné kultivaci studentů. Jde o všeobecný rozvoj studentů deklarovaný v profilu absolventa tak, aby byl co nejlépe připraven na vstup do profesní praxe. Příspěvek nejprve stručně nahlíží na poslání a roli společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Poté se zaměřuje na hodnocení kvality výuky, resp. posouzení celkového přínosu, který výuka pro studenty má. Jedná se o zpětnovazební retrospektivní pohled na realizaci výuky, posouzení shody mezi formálním, plánovaným, realizovaným a osvojeným kurikulem. Cílem příspěvku je navrhnout a posoudit kritéria, která kvalitu výuky nejvíce ovlivňují. Z toho vyplývají dílčí výzkumné otázky, a to: Jaký význam přisuzují studenti jednotlivým kritériím kvality výuky? Jaká kritéria kvality výuky nejvíce ovlivňují přínos, resp. zda je vůbec možné stanovit nějaké pořadí těch nejvýznamnějších kritérií ve vazbě na přínos? Existuje nějaká relevantní korelace mezi kritérii a přínosem? Stanovení priority kritérií, příp. zhodnocení těch kritérií, která ovlivňují přínos v pozitivním či negativním smyslu nebo ovlivňují přínos jen málo, je cenným a zajímavým pohledem do edukační reality. Uvědomění si významu kritérií kvality výuky ve vnímání studentů může pomoci pedagogovi lépe metodicky pojímat výuku tak, aby byla pro studenty přitažlivá, zajímavá a v konečném důsledku také efektivní.",
 address="Powerprin",
 booktitle="Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání",
 chapter="175572",
 howpublished="print",
 institution="Powerprin",
 year="2021",
 month="november",
 pages="74--97",
 publisher="Powerprin",
 type="book chapter"
}