Detail publikace

Hodnocení celkového dojmu z výuku společenskovědních předmětů na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

Hodnocení celkového dojmu z výuku společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Český název

Hodnocení celkového dojmu z výuku společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V profilu absolventa lze často najít formulace akcentující všestranný rozvoj studentů. Kromě dosažení odbornosti je kladen důraz na zvládnutí všech klíčových kompetencí. Příspěvek se zabývá zhodnocením tzv. celkového dojmu z výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Jako podklad pro vyhodnocení slouží informace z anonymní ankety hodnocení kvality výuky za období 2016–2020. Výsledky jsou představeny v podobě tabulek a grafů pro vybrané předměty. Lze vysledovat regresní rovnici, jejíž význam lze interpretovat jak matematicky, tak didakticky jako zlepšování kvality výuky. Ukazuje se, že společenskovědní předměty v akademických programech plní své cíle a studenty obohacují o nové poznání. Spojení kvalitní výuky, odbornosti a všestrannosti pomocí všeobecných předmětů vytváří předpoklady pro úspěch absolventů v praxi, což přispívá k modernizaci vzdělávání v duchu aktuálních výzev pedagogiky budoucnosti.

Český abstrakt

V profilu absolventa lze často najít formulace akcentující všestranný rozvoj studentů. Kromě dosažení odbornosti je kladen důraz na zvládnutí všech klíčových kompetencí. Příspěvek se zabývá zhodnocením tzv. celkového dojmu z výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Jako podklad pro vyhodnocení slouží informace z anonymní ankety hodnocení kvality výuky za období 2016–2020. Výsledky jsou představeny v podobě tabulek a grafů pro vybrané předměty. Lze vysledovat regresní rovnici, jejíž význam lze interpretovat jak matematicky, tak didakticky jako zlepšování kvality výuky. Ukazuje se, že společenskovědní předměty v akademických programech plní své cíle a studenty obohacují o nové poznání. Spojení kvalitní výuky, odbornosti a všestrannosti pomocí všeobecných předmětů vytváří předpoklady pro úspěch absolventů v praxi, což přispívá k modernizaci vzdělávání v duchu aktuálních výzev pedagogiky budoucnosti.

Klíčová slova

společenskovědní předměty, hodnocení kvality výuky, celkový dojem, všestranný rozvoj, statistická analýza, regresní rovnice trendu, přínos předmětů

Vydáno

30.06.2021

Nakladatel

Ksv TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-3934-4

Kniha

Modernizácia vzdelávania na vysokých školách (s akcentom na rozvoj kľúčových kompetencií)

Číslo vydání

1

Strany od

27

Strany do

28

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT175230,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Hodnocení celkového dojmu z výuku společenskovědních předmětů na technické univerzitě",
 annote="V profilu absolventa lze často najít formulace akcentující všestranný rozvoj studentů. Kromě dosažení odbornosti je kladen důraz na zvládnutí všech klíčových kompetencí. Příspěvek se zabývá zhodnocením tzv. celkového dojmu z výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Jako podklad pro vyhodnocení slouží informace z anonymní ankety hodnocení kvality výuky za období 2016–2020. Výsledky jsou představeny v podobě tabulek a grafů pro vybrané předměty. Lze vysledovat regresní rovnici, jejíž význam lze interpretovat jak matematicky, tak didakticky jako zlepšování kvality výuky. Ukazuje se, že společenskovědní předměty v akademických programech plní své cíle a studenty obohacují o nové poznání. Spojení kvalitní výuky, odbornosti a všestrannosti pomocí všeobecných předmětů vytváří předpoklady pro úspěch absolventů v praxi, což přispívá k modernizaci vzdělávání v duchu aktuálních výzev pedagogiky budoucnosti.",
 address="Ksv TU Košice",
 booktitle="Modernizácia vzdelávania na vysokých školách (s akcentom na rozvoj kľúčových kompetencií)",
 chapter="175230",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ksv TU Košice",
 year="2021",
 month="june",
 pages="27--28",
 publisher="Ksv TU Košice",
 type="abstract"
}