Detail publikace

Přínos výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

Přínos výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Český název

Přínos výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Komplexní příprava absolventů do praxe klade na vysoké školy požadavek rozvíjet všechny klíčové kompetence studentů. Proto jsou do akademických studijních plánů na vybrané technické univerzitě v Brně zařazeny společenskovědní předměty a cizí jazyky. Příspěvek se zaměřuje na hodnocení kvality výuky. Jako kritéria kvality výuky byla zvolena ta, která souvisejí s přínosem předmětu, splněním výukových cílů, edukačním prostředím a s osobností vyučujícího. Patří mezi ně např. potřebnost pro osobní rozvoj, pro praxi, inspirativnost, jednoduchost, přitažlivost, inovativnost, srovnání s jinými předměty aj. Zkoumaný vzorek respondentů byl vyhodnocen jako celek a dle pohlaví. Ukazuje se, že studenti vnímají výuku vybraných společenskovědních předmětů jako nadprůměrně přínosnou, potřebnou pro osobní rozvoj a pro budoucí praxi, avšak vidí ji poněkud konzervativně, jednotvárně a méně přitažlivě. Objevují se rozdíly v hodnocení kritérií kvality výuky u skupiny jako celku a u mužů.

Český abstrakt

Komplexní příprava absolventů do praxe klade na vysoké školy požadavek rozvíjet všechny klíčové kompetence studentů. Proto jsou do akademických studijních plánů na vybrané technické univerzitě v Brně zařazeny společenskovědní předměty a cizí jazyky. Příspěvek se zaměřuje na hodnocení kvality výuky. Jako kritéria kvality výuky byla zvolena ta, která souvisejí s přínosem předmětu, splněním výukových cílů, edukačním prostředím a s osobností vyučujícího. Patří mezi ně např. potřebnost pro osobní rozvoj, pro praxi, inspirativnost, jednoduchost, přitažlivost, inovativnost, srovnání s jinými předměty aj. Zkoumaný vzorek respondentů byl vyhodnocen jako celek a dle pohlaví. Ukazuje se, že studenti vnímají výuku vybraných společenskovědních předmětů jako nadprůměrně přínosnou, potřebnou pro osobní rozvoj a pro budoucí praxi, avšak vidí ji poněkud konzervativně, jednotvárně a méně přitažlivě. Objevují se rozdíly v hodnocení kritérií kvality výuky u skupiny jako celku a u mužů.

Klíčová slova

Společenskovědní předměty, komunikace a rétorika, prezentační dovednosti, hodnocení kvality výuky, kritéria kvality výuky, statistické zpracování

Vydáno

26.06.2020

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87952-32-0

Kniha

QUAERE 2020

Číslo vydání

1

Strany od

574

Strany do

582

Strany počet

9

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT165597,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Přínos výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě",
 annote="Komplexní příprava absolventů do praxe klade na vysoké školy požadavek rozvíjet všechny
klíčové kompetence studentů. Proto jsou do akademických studijních plánů na vybrané
technické univerzitě v Brně zařazeny společenskovědní předměty a cizí jazyky. Příspěvek se
zaměřuje na hodnocení kvality výuky. Jako kritéria kvality výuky byla zvolena ta, která
souvisejí s přínosem předmětu, splněním výukových cílů, edukačním prostředím a s osobností
vyučujícího. Patří mezi ně např. potřebnost pro osobní rozvoj, pro praxi, inspirativnost,
jednoduchost, přitažlivost, inovativnost, srovnání s jinými předměty aj. Zkoumaný vzorek
respondentů byl vyhodnocen jako celek a dle pohlaví. Ukazuje se, že studenti vnímají výuku
vybraných společenskovědních předmětů jako nadprůměrně přínosnou, potřebnou pro osobní
rozvoj a pro budoucí praxi, avšak vidí ji poněkud konzervativně, jednotvárně a méně
přitažlivě. Objevují se rozdíly v hodnocení kritérií kvality výuky u skupiny jako celku a u
mužů.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="QUAERE 2020",
 chapter="165597",
 doi="https://doi.org/10.33543/q.2020.10",
 howpublished="online",
 institution="Magnanimitas",
 year="2020",
 month="june",
 pages="574--582",
 publisher="Magnanimitas"
}