Detail produktu

Bezkontaktní snímač rozptýleného světla pro povrchovou diagnostiku.

PIKÁLEK, T. HUCL, V. KRÁTKÝ, S. KOLAŘÍK, V. KONEŇÝ, P. KůR, J. ČÍP, O.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Senzor na principu snímání rozptýleného světla odraženého od drsného povrchu, pro měření ve dvou osách. Bodový senzor využívá vysoce svítivou diodu typu LED, kdy světlo je zaostřeno do roviny měřeného povrchu a odražená část světla je pak snímána Fresnelovou čočkou a dopadá na matici fotodetektorů. Signál z detektorů jsou poté analyzovány a umožňují vyhodnocení relativní vzdálenosti mezi rovinou snímače měřené plochy, vyhodnocení drsnosti a odhalené tvarových odchylek. Využití senzoru se předpokládá v oblasti kvalitativní diagnostiky povrchů a detekce defektů v průmyslových aplikacích.

Klíčová slova

Rozptýlené světlo, povrchová diagnostika, Fresnelova čočka

Datum vzniku

01.06.2019

Umístění

Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty