Detail produktu

Software pro vyhodnocení měřeného spektra neutronů

KRÁL, D. ZEMAN, M. MELYAN, E. BUKVIŠOVÁ, Z. VARMUŽA, J. PETROSYAN, T.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software slouží pro zpracování výsledků měření prahových aktivačních detektoru pomocí gama spektrometrie, na jejichž základě a informacích o použitých detektorech lze připravit vstupní soubory pro další zpracování v programech pro dekonvoluci neutronového spektra.

Klíčová slova

neutron; prahový aktivační detektor; gama spektrometrie

Datum vzniku

30.09.2019

Umístění

Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty