Detail publikace

Kvalitní výukou společenskovědních předmětů na technické univerzitě na cestě k větší úspěšnosti absolventů

LINDR, J.

Originální název

Kvalitní výukou společenskovědních předmětů na technické univerzitě na cestě k větší úspěšnosti absolventů

Český název

Kvalitní výukou společenskovědních předmětů na technické univerzitě na cestě k větší úspěšnosti absolventů

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Sepětí technických a společenských věd na technické univerzitě představuje aktuální pedagogický problém tvorby a realizace kurikula v akademickém studijním plánu. Současný důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí absolventů vysokých škol vyžaduje pěstování takových dovedností, které zlepší úspěšné působení absolventů v profesní praxi, např. soft skills, cizí jazyky, prezentační dovednosti aj. Ideál všestranného rozvoje studentů na technické univerzitě sleduje zařazení společenskovědních předmětů. Pro analýzu úspěšnosti výuky byl vybrán předmět Prezentační dovednosti. Cílem výzkumu je zhodnotit přínos výuky, najít nejvýznamnější kritéria kvality výuky, která jsou pro studenty důležitá, a poodhalit vzájemné souvislosti mezi kritérii. Metodologicky byl použit kvantitativní výzkum formou dotazníku, ve kterém studenti posuzovali ambivalentní kritéria výuky, např. užitečnost, motivace, přínos pro budoucí praxi, přínos pro osobní rozvoj, orientace na kompetence, aktuálnost témat, rozmanitost a zajímavost výuky, obtížnost výuky, osobnost učitele, všeobecný rozvoj aj. Množství sledovaných kritérií bylo nejprve sníženo metodou analýzy hlavních komponentů, aby bylo možné najít ta nejdůležitější z nich. V tabulkách jsou uvedeny základní statistické charakteristiky souboru, porovnání shody středních hodnot vybraných kritérií navzájem, korelační koeficienty mezi kritérii ukazující na možnou souvislost s přínosem. Rozhodnutí, která kritéria nejvíce ovlivňují přínos, je obtížné stanovit. Proto je provedeno další vyhodnocení ve skupinách dle pohlaví nebo dle vlastního hodnocení přínosu. Výsledky je možné porovnat. Obecně patří mezi nejvíce oceňovaná kritéria kvality výuky přínos pro budoucí praxi, spojitost s ostatními odbornými předměty a modernost výuky. Naopak komunikativnost, témata společenskovědních předmětů nebo osobnost učitele mají na přínos malý vliv.

Český abstrakt

Sepětí technických a společenských věd na technické univerzitě představuje aktuální pedagogický problém tvorby a realizace kurikula v akademickém studijním plánu. Současný důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí absolventů vysokých škol vyžaduje pěstování takových dovedností, které zlepší úspěšné působení absolventů v profesní praxi, např. soft skills, cizí jazyky, prezentační dovednosti aj. Ideál všestranného rozvoje studentů na technické univerzitě sleduje zařazení společenskovědních předmětů. Pro analýzu úspěšnosti výuky byl vybrán předmět Prezentační dovednosti. Cílem výzkumu je zhodnotit přínos výuky, najít nejvýznamnější kritéria kvality výuky, která jsou pro studenty důležitá, a poodhalit vzájemné souvislosti mezi kritérii. Metodologicky byl použit kvantitativní výzkum formou dotazníku, ve kterém studenti posuzovali ambivalentní kritéria výuky, např. užitečnost, motivace, přínos pro budoucí praxi, přínos pro osobní rozvoj, orientace na kompetence, aktuálnost témat, rozmanitost a zajímavost výuky, obtížnost výuky, osobnost učitele, všeobecný rozvoj aj. Množství sledovaných kritérií bylo nejprve sníženo metodou analýzy hlavních komponentů, aby bylo možné najít ta nejdůležitější z nich. V tabulkách jsou uvedeny základní statistické charakteristiky souboru, porovnání shody středních hodnot vybraných kritérií navzájem, korelační koeficienty mezi kritérii ukazující na možnou souvislost s přínosem. Rozhodnutí, která kritéria nejvíce ovlivňují přínos, je obtížné stanovit. Proto je provedeno další vyhodnocení ve skupinách dle pohlaví nebo dle vlastního hodnocení přínosu. Výsledky je možné porovnat. Obecně patří mezi nejvíce oceňovaná kritéria kvality výuky přínos pro budoucí praxi, spojitost s ostatními odbornými předměty a modernost výuky. Naopak komunikativnost, témata společenskovědních předmětů nebo osobnost učitele mají na přínos malý vliv.

Klíčová slova

společenskovědní předměty, kritéria kvality výuky, všestranný rozvoj, přínos výuky, všeobecnost a odbornost, kvantitativní výzkum

Vydáno

17.09.2019

Nakladatel

ICV: Mendelu

Místo

Brno

ISBN

978-80-7509-673-9

Kniha

Sborník abstraktů ICOLLE 2019

Číslo vydání

1

Strany od

47

Strany do

48

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT159128,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Kvalitní výukou společenskovědních předmětů na technické univerzitě na cestě k větší úspěšnosti absolventů",
 annote="Sepětí technických a společenských věd na technické univerzitě představuje aktuální pedagogický problém tvorby a realizace kurikula v akademickém studijním plánu. Současný důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí absolventů vysokých škol vyžaduje pěstování takových dovedností, které zlepší úspěšné působení absolventů v profesní praxi, např. soft skills, cizí jazyky, prezentační dovednosti aj. Ideál všestranného rozvoje studentů 
na technické univerzitě sleduje zařazení společenskovědních předmětů. Pro analýzu úspěšnosti výuky byl vybrán předmět Prezentační dovednosti. Cílem výzkumu je zhodnotit přínos výuky, najít nejvýznamnější kritéria kvality výuky, která jsou pro studenty důležitá, 
a poodhalit vzájemné souvislosti mezi kritérii. Metodologicky byl použit kvantitativní výzkum formou dotazníku, ve kterém studenti posuzovali ambivalentní kritéria výuky, např. užitečnost, motivace, přínos pro budoucí praxi, přínos pro osobní rozvoj, orientace na kompetence, aktuálnost témat, rozmanitost a zajímavost výuky, obtížnost výuky, osobnost učitele, všeobecný rozvoj aj. Množství sledovaných kritérií bylo nejprve sníženo metodou analýzy hlavních komponentů, aby bylo možné najít ta nejdůležitější z nich. V tabulkách jsou uvedeny základní statistické charakteristiky souboru, porovnání shody středních hodnot vybraných kritérií navzájem, korelační koeficienty mezi kritérii ukazující na možnou souvislost s přínosem. Rozhodnutí, která kritéria nejvíce ovlivňují přínos, je obtížné stanovit. Proto je provedeno další vyhodnocení ve skupinách dle pohlaví nebo dle vlastního hodnocení přínosu. Výsledky je možné porovnat. Obecně patří mezi nejvíce oceňovaná kritéria kvality výuky přínos pro budoucí praxi, spojitost s ostatními odbornými předměty a modernost výuky. Naopak komunikativnost, témata společenskovědních předmětů nebo osobnost učitele mají na přínos malý vliv.",
 address="ICV: Mendelu",
 booktitle="Sborník abstraktů ICOLLE 2019",
 chapter="159128",
 howpublished="print",
 institution="ICV: Mendelu",
 year="2019",
 month="september",
 pages="47--48",
 publisher="ICV: Mendelu",
 type="abstract"
}