Detail produktu

3D skener s proužkovou projekcí pro skenování problematických povrchů

KOUTECKÝ, T. BÁTRLA, M. PALOUŠEK, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

3D skener je realizován jako sestava kamery BASLER acA3088-57um s objektivem COMPUTAR M0814-MP2 a projektoru ASUS P3E. Tyto komponenty jsou upnuty na liště, která určuje jejich polohu. Celá sestava je pak umístěna na stativu. 3D skener nejdříve promítne na objekt skenovací sekvenci a kamerou zachytí snímky takto osvětleného objektu. Po provedení kalibrace jsou tyto snímky dekódovány a převedeny na mračno bodů v prostoru, které představuje povrch skenované součásti.

Klíčová slova

3D skener, metoda strukturovaného světla, odlesky, rozptyl světla

Datum vzniku

12.06.2019

Umístění

Budova D5 místnost 463 NETME CENTRE Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty