Detail publikace

Potřebnost a zhodnocení přínosu společenskvoědních předmětů na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

Potřebnost a zhodnocení přínosu společenskvoědních předmětů na technické univerzitě

Český název

Potřebnost a zhodnocení přínosu společenskvoědních předmětů na technické univerzitě

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Současná doba klade na absolventy vysokých škol stále větší nároky. Pod vlivem globalizace, digitálních technologií a moderní interkulturní komunikace nestačí pouze odbornost. V praxi lépe obstojí ten absolvent, který disponuje všemi klíčovými kompetencemi. Z požadavku všestranného rozvoje s důrazem na univerzalitu a lepší uplatnění absolventů v praxi plyne, že je třeba na vysokých školách najít rovnováhu mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty. U absolventů technického studia je třeba více rozvíjet soft skills a dbát na osvojení klíčových kompetencí, aby byl absolvent v praxi odborně zdatný a všestranně úspěšný. K tomu napomáhá zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. V teoretické části příspěvek vysvětluje potřebnost společenskovědních předmětů ve vzdělávání na technické univerzitě. V praktické části se zaměřuje na hodnocení přínosu vybraných předmětů Etika v podnikání a Prezentační dovednosti na technické univerzitě v Brně v rozmezí let 2017–18. Hledá spojitost mezi realizací výuky a přínosem pro studenty. Pomocí statistického vyhodnocení zkoumá kritéria, která přínos ovlivňují, např. potřebnost pro budoucí práci, intelektuální stimulace, modernost, užitečnost pro techniky, využití v praxi aj. U obou předmětů studenti pozitivně hodnotí užitečnost pro techniky a částečně také potřebnost pro budoucí práci. Naopak malá modernost výuky, malá využitelnost poznatků v praxi a nízká intelektuální stimulace jsou hodnoceny negativně. Příspěvek má retrospektivní charakter. Zároveň naznačuje, jak do budoucna zlepšit kvalitu výuky.

Český abstrakt

Současná doba klade na absolventy vysokých škol stále větší nároky. Pod vlivem globalizace, digitálních technologií a moderní interkulturní komunikace nestačí pouze odbornost. V praxi lépe obstojí ten absolvent, který disponuje všemi klíčovými kompetencemi. Z požadavku všestranného rozvoje s důrazem na univerzalitu a lepší uplatnění absolventů v praxi plyne, že je třeba na vysokých školách najít rovnováhu mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty. U absolventů technického studia je třeba více rozvíjet soft skills a dbát na osvojení klíčových kompetencí, aby byl absolvent v praxi odborně zdatný a všestranně úspěšný. K tomu napomáhá zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. V teoretické části příspěvek vysvětluje potřebnost společenskovědních předmětů ve vzdělávání na technické univerzitě. V praktické části se zaměřuje na hodnocení přínosu vybraných předmětů Etika v podnikání a Prezentační dovednosti na technické univerzitě v Brně v rozmezí let 2017–18. Hledá spojitost mezi realizací výuky a přínosem pro studenty. Pomocí statistického vyhodnocení zkoumá kritéria, která přínos ovlivňují, např. potřebnost pro budoucí práci, intelektuální stimulace, modernost, užitečnost pro techniky, využití v praxi aj. U obou předmětů studenti pozitivně hodnotí užitečnost pro techniky a částečně také potřebnost pro budoucí práci. Naopak malá modernost výuky, malá využitelnost poznatků v praxi a nízká intelektuální stimulace jsou hodnoceny negativně. Příspěvek má retrospektivní charakter. Zároveň naznačuje, jak do budoucna zlepšit kvalitu výuky.

Klíčová slova

Všestranný rozvoj absolventů, společenskovědní předměty, přínos, etika v podnikání, prezentační dovednosti, statistické vyhodnocení

Vydáno

27.09.2018

Nakladatel

Katedra spoločenských vied TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-2797-6

Kniha

Interkultúrna edukácia v prostredí vysokých škôl

Číslo vydání

1

Strany od

138

Strany do

144

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT151453,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Potřebnost a zhodnocení přínosu společenskvoědních předmětů na technické univerzitě",
 annote="Současná doba klade na absolventy vysokých škol stále větší nároky. Pod vlivem globalizace, digitálních technologií a moderní interkulturní komunikace nestačí pouze odbornost. V praxi lépe obstojí ten absolvent, který disponuje všemi klíčovými kompetencemi. Z požadavku všestranného rozvoje s důrazem na univerzalitu a lepší uplatnění absolventů v praxi plyne, že je třeba na vysokých školách najít rovnováhu mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty. U absolventů technického studia je třeba více rozvíjet soft skills a dbát na osvojení klíčových kompetencí, aby byl absolvent v praxi odborně zdatný a všestranně úspěšný. K tomu napomáhá zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. V teoretické části příspěvek vysvětluje potřebnost společenskovědních předmětů ve vzdělávání na technické univerzitě. V praktické části se zaměřuje na hodnocení přínosu vybraných předmětů Etika v podnikání a Prezentační dovednosti na technické univerzitě v Brně v rozmezí let 2017–18. Hledá spojitost mezi realizací výuky a přínosem pro studenty. Pomocí statistického vyhodnocení zkoumá kritéria, která přínos ovlivňují, např. potřebnost pro budoucí práci, intelektuální stimulace, modernost, užitečnost pro techniky, využití v praxi aj. U obou předmětů studenti pozitivně hodnotí užitečnost pro techniky a částečně také potřebnost pro budoucí práci. Naopak malá modernost výuky, malá využitelnost poznatků v praxi a nízká intelektuální stimulace jsou hodnoceny negativně. Příspěvek má retrospektivní charakter. Zároveň naznačuje, jak do budoucna zlepšit kvalitu výuky.",
 address="Katedra spoločenských vied TU Košice",
 booktitle="Interkultúrna edukácia v prostredí vysokých škôl",
 chapter="151453",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Katedra spoločenských vied TU Košice",
 year="2018",
 month="september",
 pages="138--144",
 publisher="Katedra spoločenských vied TU Košice",
 type="conference paper"
}