Detail publikace

Přínos společenskovědních předmětů na technické univerzitě jako kvalita výuky

LINDR, J.

Originální název

Přínos společenskovědních předmětů na technické univerzitě jako kvalita výuky

Český název

Přínos společenskovědních předmětů na technické univerzitě jako kvalita výuky

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V současnosti vzrůstá potřeba všestranného rozvoje ve vzdělávání studentů. Cestou k naplnění tohoto konceptu je zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů pro studenty. Teoretická východiska zdůvodňují nutnost zařazení všeobecných předmětů na technické univerzitě, aby byl absolvent vybaven odbornými a všeobecnými klíčovými kompetencemi pro profesní a lidský rozvoj. Příspěvek hledá spojitost mezi kvalitou výuky a přínosem předmětů pro studenty. Případová studie vychází z charakteristik kvality výuky. Navrhuje, rozpracovává a vyhodnocuje kritéria sloužící k posouzení kvality výuky ve vazbě na přínos předmětů. Uvádí přehled nejvýznamnějších kritérií, která ovlivňují vnímání přínosu, např. motivace, potřebnost pro budoucí práci, pro osobní rozvoj, pěstování intelektuálních dovedností, potřebnost pro techniky aj. Snaží se postihnout vzájemnou souvislost mezi kritérii. Průzkum zjistil, že studenti vítají ty předměty, u kterých cítí těsnější propojení s odbornou specializací. Společenskovědní předměty v kurikulu technické univerzity tvoří nedílnou součást humanizace technického prostředí a přispívají ke kultivaci studentů.

Český abstrakt

V současnosti vzrůstá potřeba všestranného rozvoje ve vzdělávání studentů. Cestou k naplnění tohoto konceptu je zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů pro studenty. Teoretická východiska zdůvodňují nutnost zařazení všeobecných předmětů na technické univerzitě, aby byl absolvent vybaven odbornými a všeobecnými klíčovými kompetencemi pro profesní a lidský rozvoj. Příspěvek hledá spojitost mezi kvalitou výuky a přínosem předmětů pro studenty. Případová studie vychází z charakteristik kvality výuky. Navrhuje, rozpracovává a vyhodnocuje kritéria sloužící k posouzení kvality výuky ve vazbě na přínos předmětů. Uvádí přehled nejvýznamnějších kritérií, která ovlivňují vnímání přínosu, např. motivace, potřebnost pro budoucí práci, pro osobní rozvoj, pěstování intelektuálních dovedností, potřebnost pro techniky aj. Snaží se postihnout vzájemnou souvislost mezi kritérii. Průzkum zjistil, že studenti vítají ty předměty, u kterých cítí těsnější propojení s odbornou specializací. Společenskovědní předměty v kurikulu technické univerzity tvoří nedílnou součást humanizace technického prostředí a přispívají ke kultivaci studentů.

Klíčová slova

Společenskovědní předměty, všeobecnost a odbornost, kritéria kvality výuky, přínos předmětu, zpětnovazební dotazník, statistické zpracování

Vydáno

14.09.2018

Nakladatel

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

Místo

Brno

ISSN

1805-8868

Periodikum

Lifelong learning - celoživotní vzdělávání

Ročník

8

Číslo

2

Stát

CZ

Strany od

8

Strany do

34

Strany počet

27

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT151318,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Přínos společenskovědních předmětů na technické univerzitě jako kvalita výuky",
 annote="V současnosti vzrůstá potřeba všestranného rozvoje ve vzdělávání studentů. Cestou k naplnění tohoto konceptu je zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů pro studenty. Teoretická východiska zdůvodňují nutnost zařazení všeobecných předmětů na technické univerzitě, aby byl absolvent vybaven odbornými a všeobecnými klíčovými kompetencemi pro profesní a lidský rozvoj. Příspěvek hledá spojitost mezi kvalitou výuky a přínosem předmětů pro studenty. Případová studie vychází z charakteristik kvality výuky. Navrhuje, rozpracovává a vyhodnocuje kritéria sloužící k posouzení kvality výuky ve vazbě na přínos předmětů. Uvádí přehled nejvýznamnějších kritérií, která ovlivňují vnímání přínosu, např. motivace, potřebnost pro budoucí práci, pro osobní rozvoj, pěstování intelektuálních dovedností, potřebnost pro techniky aj. Snaží se postihnout vzájemnou souvislost mezi kritérii. Průzkum zjistil, že studenti vítají ty předměty, u kterých cítí těsnější propojení s odbornou specializací. Společenskovědní předměty v kurikulu technické univerzity tvoří nedílnou součást humanizace technického prostředí a přispívají ke kultivaci studentů.",
 address="Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně",
 chapter="151318",
 doi="10.11118/lifele201808028",
 howpublished="online",
 institution="Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně",
 number="2",
 volume="8",
 year="2018",
 month="september",
 pages="8--34",
 publisher="Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně",
 type="journal article - other"
}