Detail publikace

Význam a přínos všeobecného vzdělávání pro všestranný rozvoj absolventů technické univerzity

LINDR, J.

Originální název

Význam a přínos všeobecného vzdělávání pro všestranný rozvoj absolventů technické univerzity

Český název

Význam a přínos všeobecného vzdělávání pro všestranný rozvoj absolventů technické univerzity

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Profil absolventa technické vysoké školy hovoří o všestranné kultivaci studentů. V teoretické části se příspěvek zamýšlí nad významem výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě, obhajuje důležitost všestranného rozvoje studentů. V praktické části uvádí empirickou studii o vnímání přínosu výuky vybraného společenskovědního předmětu Prezentační dovednosti pro studenty. Zpětnovazebně hodnotí kvalitu výuky. K posouzení jsou navržena kritéria jako např. potřebnost pro budoucí práci, zajímavost, intelektuální obohacení, modernost aj., ke kterým se studenti vyjadřují. Výpovědi studentů jsou statisticky zpracovány jako celek a dále rozčleněny na podskupiny dle vnímání přínosu předmětu. Studenti pozitivně hodnotí intelektuální obohacení a potřebnost pro osobní rozvoj. Mají rádi, když je výuka zajímavá. Významnou roli hraje osobnost učitele a jeho vliv na průběh vyučovacího procesu. Nemodernost výuky a malá komunikativnost ve výuce je hodnocena negativně. V průzkumu jsou vyhodnoceny souvislosti mezi přínosem a jednotlivými kritérii.

Český abstrakt

Profil absolventa technické vysoké školy hovoří o všestranné kultivaci studentů. V teoretické části se příspěvek zamýšlí nad významem výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě, obhajuje důležitost všestranného rozvoje studentů. V praktické části uvádí empirickou studii o vnímání přínosu výuky vybraného společenskovědního předmětu Prezentační dovednosti pro studenty. Zpětnovazebně hodnotí kvalitu výuky. K posouzení jsou navržena kritéria jako např. potřebnost pro budoucí práci, zajímavost, intelektuální obohacení, modernost aj., ke kterým se studenti vyjadřují. Výpovědi studentů jsou statisticky zpracovány jako celek a dále rozčleněny na podskupiny dle vnímání přínosu předmětu. Studenti pozitivně hodnotí intelektuální obohacení a potřebnost pro osobní rozvoj. Mají rádi, když je výuka zajímavá. Významnou roli hraje osobnost učitele a jeho vliv na průběh vyučovacího procesu. Nemodernost výuky a malá komunikativnost ve výuce je hodnocena negativně. V průzkumu jsou vyhodnoceny souvislosti mezi přínosem a jednotlivými kritérii.

Klíčová slova

Společenskovědní předměty, všeobecnost a odbornost, všestranný rozvoj, přínos předmětu, kritéria kvality výuky, statistické zpracování

Vydáno

07.09.2018

Nakladatel

Mendelova univerzita v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-7509-569-5

Kniha

ICOLLE 2018

Číslo vydání

1

Strany od

180

Strany do

192

Strany počet

13

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT151313,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Význam a přínos všeobecného vzdělávání pro všestranný rozvoj absolventů technické univerzity",
 annote="Profil absolventa technické vysoké školy hovoří o všestranné kultivaci studentů. V teoretické části se příspěvek zamýšlí nad významem výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě, obhajuje důležitost všestranného rozvoje studentů. V praktické části uvádí empirickou studii o vnímání přínosu výuky vybraného společenskovědního předmětu Prezentační dovednosti pro studenty. Zpětnovazebně hodnotí kvalitu výuky. K posouzení jsou navržena kritéria jako např. potřebnost pro budoucí práci, zajímavost, intelektuální obohacení, modernost aj., ke kterým se studenti vyjadřují. Výpovědi studentů jsou statisticky zpracovány jako celek a dále rozčleněny na podskupiny dle vnímání přínosu předmětu. Studenti pozitivně hodnotí intelektuální obohacení a potřebnost pro osobní rozvoj. Mají rádi, když je výuka zajímavá. Významnou roli hraje osobnost učitele a jeho vliv na průběh vyučovacího procesu. Nemodernost výuky a malá komunikativnost ve výuce je hodnocena negativně. V průzkumu jsou vyhodnoceny souvislosti mezi přínosem a jednotlivými kritérii.",
 address="Mendelova univerzita v Brně",
 booktitle="ICOLLE 2018",
 chapter="151313",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Mendelova univerzita v Brně",
 year="2018",
 month="september",
 pages="180--192",
 publisher="Mendelova univerzita v Brně",
 type="conference paper"
}