Detail publikace

Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe

LINDR, J.

Originální název

Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe

Český název

Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Univerzalita vzdělání absolventů zvyšuje jejich úspěšnou uplatnitelnost v praxi. Požadavky na absolventy společně s nároky na flexibilitu ukazují, že pouze odbornost nestačí. U absolventů technického studia je třeba více rozvíjet soft skills a dbát na osvojení klíčových kompetencí, aby byl absolvent v praxi odborně zdatný a všestranně úspěšný. K tomu napomáhá zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek teoreticky zdůvodňuje nutnost všeobecného vzdělání u techniků. V průzkumné části příspěvek analyzuje přínos vybraných společenskovědních předmětů Etika v podnikání, Prezentační dovednosti a Sociologie na technické univerzitě, jak ho vidí sami studenti. Rozebírá faktory, které přínos ovlivňují, např. potřebnost pro budoucí práci, modernost výuky, intelektuální stimulace aj. Ukazuje se, že studenti oceňují, když výuka společenskovědních předmětů studenty rozvíjí a má těsnější propojení se studovaným oborem a praxí. Transdisciplinarita charakterizuje vzdělávání napomáhající úspěšnému začlenění absolventů do praxe.

Český abstrakt

Univerzalita vzdělání absolventů zvyšuje jejich úspěšnou uplatnitelnost v praxi. Požadavky na absolventy společně s nároky na flexibilitu ukazují, že pouze odbornost nestačí. U absolventů technického studia je třeba více rozvíjet soft skills a dbát na osvojení klíčových kompetencí, aby byl absolvent v praxi odborně zdatný a všestranně úspěšný. K tomu napomáhá zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek teoreticky zdůvodňuje nutnost všeobecného vzdělání u techniků. V průzkumné části příspěvek analyzuje přínos vybraných společenskovědních předmětů Etika v podnikání, Prezentační dovednosti a Sociologie na technické univerzitě, jak ho vidí sami studenti. Rozebírá faktory, které přínos ovlivňují, např. potřebnost pro budoucí práci, modernost výuky, intelektuální stimulace aj. Ukazuje se, že studenti oceňují, když výuka společenskovědních předmětů studenty rozvíjí a má těsnější propojení se studovaným oborem a praxí. Transdisciplinarita charakterizuje vzdělávání napomáhající úspěšnému začlenění absolventů do praxe.

Klíčová slova

Všestranný rozvoj absolventů, společenskovědní předměty, faktory kvality výuky, přínos předmětů

Vydáno

25.06.2018

Nakladatel

TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-3407-3

Kniha

Edukácia pre globálny trh práce

Číslo vydání

1

Strany od

32

Strany do

33

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT151312,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe",
 annote="Univerzalita vzdělání absolventů zvyšuje jejich úspěšnou uplatnitelnost v praxi. Požadavky na absolventy společně s nároky na flexibilitu ukazují, že pouze odbornost nestačí. U absolventů technického studia je třeba více rozvíjet soft skills a dbát na osvojení klíčových kompetencí, aby byl absolvent v praxi odborně zdatný a všestranně úspěšný. K tomu napomáhá zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek teoreticky zdůvodňuje nutnost všeobecného vzdělání u techniků. V průzkumné části příspěvek analyzuje přínos vybraných společenskovědních předmětů Etika v podnikání, Prezentační dovednosti a Sociologie na technické univerzitě, jak ho vidí sami studenti. Rozebírá faktory, které přínos ovlivňují, např. potřebnost pro budoucí práci, modernost výuky, intelektuální stimulace aj. Ukazuje se, že studenti oceňují, když výuka společenskovědních předmětů studenty rozvíjí a má těsnější propojení se studovaným oborem a praxí. Transdisciplinarita charakterizuje vzdělávání napomáhající úspěšnému začlenění absolventů do praxe. 
",
 address="TU Košice",
 booktitle="Edukácia pre globálny trh práce",
 chapter="151312",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2018",
 month="june",
 pages="32--33",
 publisher="TU Košice",
 type="abstract"
}