Detail publikace

Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe

LINDR, J.

Originální název

Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe

Český název

Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Univerzalita vzdělání absolventů zvyšuje jejich úspěšnou uplatnitelnost v praxi. Požadavky na absolventy společně s nároky na flexibilitu ukazují, že pouze odbornost nestačí. U absolventů technického studia je třeba více rozvíjet soft skills a dbát na osvojení klíčových kompetencí, aby byl absolvent v praxi odborně zdatný a všestranně úspěšný. K tomu napomáhá zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek teoreticky zdůvodňuje nutnost všeobecného vzdělání u techniků. Technické vzdělávání studentů je viděno jako životní cesta otevřená novým poznatkům, zkušenostem a kreativním dovednostem. Přestože společenskovědní předměty mají v akademických plánech technických univerzit doplňující funkci, tato výuka je potřebná a přínosná. V průzkumné části příspěvek analyzuje přínos vybraných společenskovědních předmětů Etika v podnikání, Prezentační dovednosti a Inženýrská pedagogika na technické univerzitě, jak ho vidí sami studenti. Rozebírá faktory, které přínos ovlivňují, např. potřebnost pro budoucí práci, modernost výuky, intelektuální stimulace, využití znalostí aj. Příspěvek hledá spojitost mezi přínosem a faktory, posuzuje a statisticky vyhodnocuje jejich vzájemnou souvislost. Ukazuje se, že studenti oceňují, když výuka společenskovědních předmětů studenty posunuje v rozvoji a má těsnější propojení se studovaným oborem a praxí. Naopak méně příznivě studenti vnímají, pokud výuka nevede k intelektuální stimulaci, je zastaralá a chybí využití poznatků v praxi. Z toho plyne volání po inovaci a modernizaci vzdělávacích obsahů napomáhající úspěšnému začlenění absolventů do praxe.

Český abstrakt

Univerzalita vzdělání absolventů zvyšuje jejich úspěšnou uplatnitelnost v praxi. Požadavky na absolventy společně s nároky na flexibilitu ukazují, že pouze odbornost nestačí. U absolventů technického studia je třeba více rozvíjet soft skills a dbát na osvojení klíčových kompetencí, aby byl absolvent v praxi odborně zdatný a všestranně úspěšný. K tomu napomáhá zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek teoreticky zdůvodňuje nutnost všeobecného vzdělání u techniků. Technické vzdělávání studentů je viděno jako životní cesta otevřená novým poznatkům, zkušenostem a kreativním dovednostem. Přestože společenskovědní předměty mají v akademických plánech technických univerzit doplňující funkci, tato výuka je potřebná a přínosná. V průzkumné části příspěvek analyzuje přínos vybraných společenskovědních předmětů Etika v podnikání, Prezentační dovednosti a Inženýrská pedagogika na technické univerzitě, jak ho vidí sami studenti. Rozebírá faktory, které přínos ovlivňují, např. potřebnost pro budoucí práci, modernost výuky, intelektuální stimulace, využití znalostí aj. Příspěvek hledá spojitost mezi přínosem a faktory, posuzuje a statisticky vyhodnocuje jejich vzájemnou souvislost. Ukazuje se, že studenti oceňují, když výuka společenskovědních předmětů studenty posunuje v rozvoji a má těsnější propojení se studovaným oborem a praxí. Naopak méně příznivě studenti vnímají, pokud výuka nevede k intelektuální stimulaci, je zastaralá a chybí využití poznatků v praxi. Z toho plyne volání po inovaci a modernizaci vzdělávacích obsahů napomáhající úspěšnému začlenění absolventů do praxe.

Klíčová slova

Všestranný rozvoj absolventů, společenskovědní předměty, faktory kvality výuky, přínos předmětů, statistické vyhodnocení

Vydáno

25.06.2018

Nakladatel

TUKE

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-2739-6

Kniha

Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce

Číslo vydání

1

Strany od

298

Strany do

303

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT150084,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe",
 annote="Univerzalita vzdělání absolventů zvyšuje jejich úspěšnou uplatnitelnost v praxi. Požadavky na absolventy společně s nároky na flexibilitu ukazují, že pouze odbornost nestačí. U absolventů technického studia je třeba více rozvíjet soft skills a dbát na osvojení klíčových kompetencí, aby byl absolvent v praxi odborně zdatný a všestranně úspěšný. K tomu napomáhá zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek teoreticky zdůvodňuje nutnost všeobecného vzdělání u techniků. Technické vzdělávání studentů je viděno jako životní cesta otevřená novým poznatkům, zkušenostem a kreativním dovednostem. Přestože společenskovědní předměty mají v akademických plánech technických univerzit doplňující funkci, tato výuka je potřebná a přínosná. V průzkumné části příspěvek analyzuje přínos vybraných společenskovědních předmětů Etika v podnikání, Prezentační dovednosti a Inženýrská pedagogika na technické univerzitě, jak ho vidí sami studenti. Rozebírá faktory, které přínos ovlivňují, např. potřebnost pro budoucí práci, modernost výuky, intelektuální stimulace, využití znalostí aj. Příspěvek hledá spojitost mezi přínosem a faktory, posuzuje a statisticky vyhodnocuje jejich vzájemnou souvislost. Ukazuje se, že studenti oceňují, když výuka společenskovědních předmětů studenty posunuje v rozvoji a má těsnější propojení se studovaným oborem a praxí. Naopak méně příznivě studenti vnímají, pokud výuka nevede k intelektuální stimulaci, je zastaralá a chybí využití poznatků v praxi. Z toho plyne volání po inovaci a modernizaci vzdělávacích obsahů napomáhající úspěšnému začlenění absolventů do praxe.",
 address="TUKE",
 booktitle="Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce",
 chapter="150084",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TUKE",
 year="2018",
 month="june",
 pages="298--303",
 publisher="TUKE",
 type="conference paper"
}