Detail publikace

Analýza postojů studentů k výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

Analýza postojů studentů k výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Český název

Analýza postojů studentů k výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V současnosti vzrůstá potřeba všeobecného vzdělání absolventů vysokých škol pro úspěšné profesní uplatnění. Proto je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů. Teoretická východiska zdůvodňují nutnost zařazení společenskovědních předmětů a soft skills do akademických plánů na technické univerzitě, aby byl absolvent vybaven všemi potřebnými klíčovými kompetencemi. Příspěvek se zaměřuje na zpětnovazební hodnocení přínosu vybraného společenskovědního předmětu Etika v podnikání, jak ho vidí sami studenti. Hledá spojitost mezi realizací výuky a přínosem. Analyzuje kritéria, která přínos ovlivňují, např. intelektuální stimulace, praktičnost, aktuálnost témat, rozvoj osobnosti aj. Pomocí statistického zpracování údajů z dotazníků se snaží najít významnost kritérií podmiňujících přínos předmětu pro studenty. Společenskovědní předměty na technické univerzitě přispívají k všeobecnému vzdělávání studentů.

Český abstrakt

V současnosti vzrůstá potřeba všeobecného vzdělání absolventů vysokých škol pro úspěšné profesní uplatnění. Proto je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů. Teoretická východiska zdůvodňují nutnost zařazení společenskovědních předmětů a soft skills do akademických plánů na technické univerzitě, aby byl absolvent vybaven všemi potřebnými klíčovými kompetencemi. Příspěvek se zaměřuje na zpětnovazební hodnocení přínosu vybraného společenskovědního předmětu Etika v podnikání, jak ho vidí sami studenti. Hledá spojitost mezi realizací výuky a přínosem. Analyzuje kritéria, která přínos ovlivňují, např. intelektuální stimulace, praktičnost, aktuálnost témat, rozvoj osobnosti aj. Pomocí statistického zpracování údajů z dotazníků se snaží najít významnost kritérií podmiňujících přínos předmětu pro studenty. Společenskovědní předměty na technické univerzitě přispívají k všeobecnému vzdělávání studentů.

Klíčová slova

Společenskovědní předměty, etika v podnikání, zpětnovazební hodnocení, dotazník, dichotomie všeobecnosti a odbornosti, faktory kvality výuky, statistické zpracování

Vydáno

02.07.2018

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87952-26-9

Kniha

QUAERE 2018

Číslo vydání

1

Strany od

824

Strany do

831

Strany počet

8

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT150082,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Analýza postojů studentů k výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě",
 annote="V současnosti vzrůstá potřeba všeobecného vzdělání absolventů vysokých škol pro úspěšné profesní uplatnění. Proto je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů. Teoretická východiska zdůvodňují nutnost zařazení společenskovědních předmětů a soft skills do akademických plánů na technické univerzitě, aby byl absolvent vybaven všemi potřebnými klíčovými kompetencemi. Příspěvek se zaměřuje na zpětnovazební hodnocení přínosu vybraného společenskovědního předmětu Etika v podnikání, jak ho vidí sami studenti. Hledá spojitost mezi realizací výuky a přínosem. Analyzuje kritéria, která přínos ovlivňují, např. intelektuální stimulace, praktičnost, aktuálnost témat, rozvoj osobnosti aj. Pomocí statistického zpracování údajů z dotazníků se snaží najít významnost kritérií podmiňujících přínos předmětu pro studenty. Společenskovědní předměty na technické univerzitě přispívají k všeobecnému vzdělávání studentů.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="QUAERE 2018",
 chapter="150082",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2018",
 month="july",
 pages="824--831",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}