Detail publikace

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R. KOLÁČEK, J.

Originální název

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Český název

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V srpnu letošního roku byla v hlavním městě státu Oregon Salem otevřena lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette a spojuje městský park situovaný ve středu města s loukami a lesy situovanými na rekreačním ostrově – Obr. 1. Na straně města je lávka integrována do parku, na druhém břehu je ukončena vyhlídkovou plošinou navazující na místní pěší a cyklistické stezky. Snahou všech zúčastněných bylo navrhnout otevřenou konstrukci jemných rozměrů, která svým uspořádáním vyzývá nejen k přejití, ale i k zastavení a zamyšlení. Proto je hlavní pole přemosťující řeku na okrajích zavěšeno na vně skloněných obloucích.

Český abstrakt

V srpnu letošního roku byla v hlavním městě státu Oregon Salem otevřena lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette a spojuje městský park situovaný ve středu města s loukami a lesy situovanými na rekreačním ostrově – Obr. 1. Na straně města je lávka integrována do parku, na druhém břehu je ukončena vyhlídkovou plošinou navazující na místní pěší a cyklistické stezky. Snahou všech zúčastněných bylo navrhnout otevřenou konstrukci jemných rozměrů, která svým uspořádáním vyzývá nejen k přejití, ale i k zastavení a zamyšlení. Proto je hlavní pole přemosťující řeku na okrajích zavěšeno na vně skloněných obloucích.

Klíčová slova

lávka, beton, oblouk, závěsy

Vydáno

26.04.2018

Nakladatel

SEKURKON s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80 86604-74-9

Kniha

MOSTY 2018, 23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

Strany od

121

Strany do

125

Strany počet

378

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT147275,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček}",
 title="Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA",
 annote="V srpnu letošního roku byla v hlavním městě státu Oregon Salem otevřena lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette a spojuje městský park situovaný ve středu města s loukami a lesy situovanými na rekreačním ostrově – Obr. 1. Na straně města je lávka integrována do parku, na druhém břehu je ukončena vyhlídkovou plošinou navazující na místní pěší a cyklistické stezky. Snahou všech zúčastněných bylo navrhnout otevřenou konstrukci jemných rozměrů, která svým uspořádáním vyzývá nejen k přejití, ale i k zastavení a zamyšlení. Proto je hlavní pole přemosťující řeku na okrajích zavěšeno na vně skloněných obloucích.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="MOSTY 2018, 23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ",
 chapter="147275",
 howpublished="print",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2018",
 month="april",
 pages="121--125",
 publisher="SEKURKON s.r.o.",
 type="conference paper"
}