Detail publikace

Zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů v technickém univerzitním vzdělávání

LINDR, J.

Originální název

Zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů v technickém univerzitním vzdělávání

Český název

Zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů v technickém univerzitním vzdělávání

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V současné době roste potřeba všestranného vzdělávání. To se odráží v koncepci akademických plánů na technických univerzitách. Praxe požaduje absolventa, který je vybaven odbornými a všeobecnými znalostmi, včetně soft skills. K tomu slouží výuka společenskovědních předmětů mající za cíl vychovat všestranně vzdělaného absolventa, který se úspěšně zařadí do praxe. Příspěvek pohlíží na zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na vybrané technické univerzitě. Zkoumá přínos výuky a faktory, které ho ovlivňují z pohledu studentů. Opírá se o zpětnovazební hodnocení a o výpovědi studentů, jak výuku vnímají. Je hodnocena významnost jednotlivých faktorů a vzájemné kombinace, které spolu mohou souviset. Příspěvek má retrospektivní charakter a pohled na rozvoj výuky společenskovědních předmětů do budoucna.

Český abstrakt

V současné době roste potřeba všestranného vzdělávání. To se odráží v koncepci akademických plánů na technických univerzitách. Praxe požaduje absolventa, který je vybaven odbornými a všeobecnými znalostmi, včetně soft skills. K tomu slouží výuka společenskovědních předmětů mající za cíl vychovat všestranně vzdělaného absolventa, který se úspěšně zařadí do praxe. Příspěvek pohlíží na zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na vybrané technické univerzitě. Zkoumá přínos výuky a faktory, které ho ovlivňují z pohledu studentů. Opírá se o zpětnovazební hodnocení a o výpovědi studentů, jak výuku vnímají. Je hodnocena významnost jednotlivých faktorů a vzájemné kombinace, které spolu mohou souviset. Příspěvek má retrospektivní charakter a pohled na rozvoj výuky společenskovědních předmětů do budoucna.

Klíčová slova

Společenskovědní předměty, zpětnovazební hodnocení, dichotomie všeobecnosti a odbornosti, přínos předmětů, statistické zpracování

Vydáno

14.12.2017

Nakladatel

STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4758-5

Kniha

Spoločenske vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania

Číslo vydání

1

Strany od

56

Strany do

62

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT143872,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů v technickém univerzitním vzdělávání",
 annote="V současné době roste potřeba všestranného vzdělávání. To se odráží v koncepci akademických plánů na technických univerzitách. Praxe požaduje absolventa, který je vybaven odbornými a všeobecnými znalostmi, včetně soft skills. K tomu slouží výuka společenskovědních předmětů mající za cíl vychovat všestranně vzdělaného absolventa, který se úspěšně zařadí do praxe. Příspěvek pohlíží na zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na vybrané technické univerzitě. Zkoumá přínos výuky a faktory, které ho ovlivňují z pohledu studentů. Opírá se o zpětnovazební hodnocení a o výpovědi studentů, jak výuku vnímají. Je hodnocena významnost jednotlivých faktorů a vzájemné kombinace, které spolu mohou souviset. Příspěvek má retrospektivní charakter a pohled na rozvoj výuky společenskovědních předmětů do budoucna.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Spoločenske vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania",
 chapter="143872",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU Bratislava",
 year="2017",
 month="december",
 pages="56--62",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}