Detail publikace

Odolnost návrhu nádrže na změny klimatického systému

PASEKA, S.

Originální název

Odolnost návrhu nádrže na změny klimatického systému

Český název

Odolnost návrhu nádrže na změny klimatického systému

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je ukázat nový přístup návrhu vodní nádrže v možné změně klimatického systému. Hlavními kritérii návrhu různých variant výšek vodní nádrže jsou odolnost nádrže a odběry vody z nádrže. S ohledem na omezování dostupnosti vodních zdrojů a požadavků na odběry vody je žádoucí obě tato kritéria maximalizovat. Výsledky jsou vypočteny pomocí evoluční multikriteriální optimalizace a změnu klimatu charakterizují scénáře z regionálních klimatických modelů. Nový přístup výpočtu je aplikován na variantě B plánovaného vodního díla Hanušovice ve vymezeném chráněném území pro akumulaci povrchových vod.

Český abstrakt

Cílem příspěvku je ukázat nový přístup návrhu vodní nádrže v možné změně klimatického systému. Hlavními kritérii návrhu různých variant výšek vodní nádrže jsou odolnost nádrže a odběry vody z nádrže. S ohledem na omezování dostupnosti vodních zdrojů a požadavků na odběry vody je žádoucí obě tato kritéria maximalizovat. Výsledky jsou vypočteny pomocí evoluční multikriteriální optimalizace a změnu klimatu charakterizují scénáře z regionálních klimatických modelů. Nový přístup výpočtu je aplikován na variantě B plánovaného vodního díla Hanušovice ve vymezeném chráněném území pro akumulaci povrchových vod.

Klíčová slova

Simulační model nádrže, klimatická změna, odolnost nádrže, odběry vody, vícekriteriální optimalizace

Vydáno

09.11.2017

Nakladatel

Slovenský hydrometeorologický ústav

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-88907-95-4

Kniha

Zborník súťažných prác mladých odborníkov

Strany od

1

Strany do

12

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT142402,
 author="Stanislav {Paseka}",
 title="Odolnost návrhu nádrže na změny klimatického systému",
 annote="Cílem příspěvku je ukázat nový přístup návrhu vodní nádrže v možné změně klimatického systému. Hlavními kritérii návrhu různých variant výšek vodní nádrže jsou odolnost nádrže a odběry vody z nádrže. S ohledem na omezování dostupnosti vodních zdrojů a požadavků na odběry vody je žádoucí obě tato kritéria maximalizovat. Výsledky jsou vypočteny pomocí evoluční multikriteriální optimalizace a změnu klimatu charakterizují scénáře z regionálních klimatických modelů. Nový přístup výpočtu je aplikován na variantě B plánovaného vodního díla Hanušovice ve vymezeném chráněném území pro akumulaci povrchových vod.",
 address="Slovenský hydrometeorologický ústav",
 booktitle="Zborník súťažných prác mladých odborníkov",
 chapter="142402",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenský hydrometeorologický ústav",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--12",
 publisher="Slovenský hydrometeorologický ústav",
 type="conference paper"
}