Detail publikace

Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách klimatického systému s použitím vícekriteriální optimalizace

PASEKA, S. MARTON, D.

Originální název

Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách klimatického systému s použitím vícekriteriální optimalizace

Český název

Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách klimatického systému s použitím vícekriteriální optimalizace

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Náplní tohoto příspěvku je představit nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách nejistot. Nejistoty v tomto případě budou definovány jako možné budoucí změny klimatického systému. Kombinací vhodného optimalizačního algoritmu a sestavením nového postupu řešení je odhadnut optimální ekonomický návrh vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže. Cílem zvolené evoluční multikriteriální optimalizace je efektivní návrh výšky hráze vodní nádrže tak, aby byly její náklady na výstavbu co nejnižší, ale zároveň, aby byla co nejvíce odolná vůči vzniku poruch v důsledku poklesu hladiny vody v zásobním prostoru nádrže. Výsledky budou prezentovány na výhledovém profilu vodního díla Hanušovice v podobě optimálních řešení možných nákladů na výstavbu hráze v závislosti na potenciálních metrikách odolností za použití výsledků z 15 regionálních klimatických modelů.

Český abstrakt

Náplní tohoto příspěvku je představit nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách nejistot. Nejistoty v tomto případě budou definovány jako možné budoucí změny klimatického systému. Kombinací vhodného optimalizačního algoritmu a sestavením nového postupu řešení je odhadnut optimální ekonomický návrh vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže. Cílem zvolené evoluční multikriteriální optimalizace je efektivní návrh výšky hráze vodní nádrže tak, aby byly její náklady na výstavbu co nejnižší, ale zároveň, aby byla co nejvíce odolná vůči vzniku poruch v důsledku poklesu hladiny vody v zásobním prostoru nádrže. Výsledky budou prezentovány na výhledovém profilu vodního díla Hanušovice v podobě optimálních řešení možných nákladů na výstavbu hráze v závislosti na potenciálních metrikách odolností za použití výsledků z 15 regionálních klimatických modelů.

Klíčová slova

Vícekriteriální optimalizace; efektivní návrh výšky nádrže Hanušovice; odolnost; klimatická změna, zásobní objem nádrže.

Vydáno

04.10.2017

Nakladatel

Povodí Moravy, s.p. Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-905368-5-2

Kniha

Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2017

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

160

Strany do

164

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT140090,
 author="Stanislav {Paseka} and Daniel {Marton}",
 title="Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách klimatického systému s použitím vícekriteriální optimalizace",
 annote="Náplní tohoto příspěvku je představit nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách nejistot. Nejistoty v tomto případě budou definovány jako možné budoucí změny klimatického systému. Kombinací vhodného optimalizačního algoritmu a sestavením nového postupu řešení je odhadnut optimální ekonomický návrh vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže. Cílem zvolené evoluční multikriteriální optimalizace je efektivní návrh výšky hráze vodní nádrže tak, aby byly její náklady na výstavbu co nejnižší, ale zároveň, aby byla co nejvíce odolná vůči vzniku poruch v důsledku poklesu hladiny vody v zásobním prostoru nádrže. Výsledky budou prezentovány na výhledovém profilu vodního díla Hanušovice v podobě optimálních řešení možných nákladů na výstavbu hráze v závislosti na potenciálních metrikách odolností za použití výsledků z 15 regionálních klimatických modelů.",
 address="Povodí Moravy, s.p. Brno",
 booktitle="Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2017",
 chapter="140090",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Povodí Moravy, s.p. Brno",
 year="2017",
 month="october",
 pages="160--164",
 publisher="Povodí Moravy, s.p. Brno",
 type="conference paper"
}