Detail publikace

Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Český název

Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Profil absolventa technické vysoké školy mluví o dosažení odbornosti a o rozvoji klíčových kompetencí nutných pro úspěšné budoucí profesní uplatnění. K tomu je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů v akademických plánech na nehumanitní univerzitě, která napomáhá kultivaci studentů. Příspěvek se zamýšlí nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě VUT v Brně. Uvádí průzkumnou studii o vnímání přínosu výuky společenskovědního předmětu Etika v podnikání samotnými studenty na základě zpětnovazební agendy hodnocení kvality výuky a dotazníku mapujícího faktory, které přínos ovlivňují. Příspěvek prezentuje kvantifikované výsledky přínosu. Rozebírá faktory, které souvisí s vnímáním předmětu, jako je např. přínos pro budoucí práci, pro osobní rozvoj, souvislost předmětu s oborem aj. S využitím statistického testování hypotéz je předložena komparace vybraných faktorů ovlivňujících přínos. Je posouzena jejich významnost s ohledem na vnímání společenskovědního předmětu pro rozvoj studentů

Český abstrakt

Profil absolventa technické vysoké školy mluví o dosažení odbornosti a o rozvoji klíčových kompetencí nutných pro úspěšné budoucí profesní uplatnění. K tomu je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů v akademických plánech na nehumanitní univerzitě, která napomáhá kultivaci studentů. Příspěvek se zamýšlí nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě VUT v Brně. Uvádí průzkumnou studii o vnímání přínosu výuky společenskovědního předmětu Etika v podnikání samotnými studenty na základě zpětnovazební agendy hodnocení kvality výuky a dotazníku mapujícího faktory, které přínos ovlivňují. Příspěvek prezentuje kvantifikované výsledky přínosu. Rozebírá faktory, které souvisí s vnímáním předmětu, jako je např. přínos pro budoucí práci, pro osobní rozvoj, souvislost předmětu s oborem aj. S využitím statistického testování hypotéz je předložena komparace vybraných faktorů ovlivňujících přínos. Je posouzena jejich významnost s ohledem na vnímání společenskovědního předmětu pro rozvoj studentů

Klíčová slova

společenskovědní předměty, všeobecnost a odbornost, humanizace technického vzdělávání, všestranný rozvoj, přínos předmětu, hodnocení kvality výuky, faktory přínosu, statistické zpracování

Vydáno

12.09.2017

Nakladatel

Mendelova univerzita v Brně

Místo

Křtiny

ISBN

978-80-7509-503-9

Kniha

ICOLLE 2017

Číslo vydání

1

Strany od

159

Strany do

172

Strany počet

13

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT139402,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě",
 annote="Profil absolventa technické vysoké školy mluví o dosažení odbornosti a o rozvoji klíčových kompetencí nutných pro úspěšné budoucí profesní uplatnění. K tomu je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů v akademických plánech na nehumanitní univerzitě, která napomáhá kultivaci studentů. Příspěvek se zamýšlí nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě VUT v Brně. Uvádí průzkumnou studii o vnímání přínosu výuky společenskovědního předmětu Etika v podnikání samotnými studenty na základě zpětnovazební agendy hodnocení kvality výuky a dotazníku mapujícího faktory, které přínos ovlivňují. Příspěvek prezentuje kvantifikované výsledky přínosu. Rozebírá faktory, které souvisí s vnímáním předmětu, jako je např. přínos pro budoucí práci, pro osobní rozvoj, souvislost předmětu s oborem aj. S využitím statistického testování hypotéz je předložena komparace vybraných faktorů ovlivňujících přínos. Je posouzena jejich významnost s ohledem na vnímání společenskovědního předmětu pro rozvoj studentů",
 address="Mendelova univerzita v Brně",
 booktitle="ICOLLE 2017",
 chapter="139402",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Mendelova univerzita v Brně",
 year="2017",
 month="september",
 pages="159--172",
 publisher="Mendelova univerzita v Brně",
 type="conference paper"
}