Detail publikace

Vztah všeobecného a odborného vzdělávání - věčné dilema

LINDR, J.

Originální název

Vztah všeobecného a odborného vzdělávání - věčné dilema

Český název

Vztah všeobecného a odborného vzdělávání - věčné dilema

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Profil absolventa technické vysoké školy mluví o rozvoji klíčových kompetencí pro úspěšné profesní uplatnění. Z toho plyne, že je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů ve studijních plánech, která ideu profilu absolventa naplní. Všeobecně vzdělávací předměty by měly souviset s oborem studia a měly by napomáhat širšímu vzdělanostnímu rozvoji absolventů. Příspěvek hodnotí realizaci a reflexi výuky vybraného společenskovědního předmětu Sociální komunikace v akademickém plánu technické univerzity. Reflektuje úspěchy a problémy, které s sebou výuka společenskovědních předmětů nese. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter při hodnocení zkušeností s výukou a pohled na rozvoj školy v budoucnosti.

Český abstrakt

Profil absolventa technické vysoké školy mluví o rozvoji klíčových kompetencí pro úspěšné profesní uplatnění. Z toho plyne, že je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů ve studijních plánech, která ideu profilu absolventa naplní. Všeobecně vzdělávací předměty by měly souviset s oborem studia a měly by napomáhat širšímu vzdělanostnímu rozvoji absolventů. Příspěvek hodnotí realizaci a reflexi výuky vybraného společenskovědního předmětu Sociální komunikace v akademickém plánu technické univerzity. Reflektuje úspěchy a problémy, které s sebou výuka společenskovědních předmětů nese. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter při hodnocení zkušeností s výukou a pohled na rozvoj školy v budoucnosti.

Klíčová slova

Kurikulum, všestranný rozvoj, společenskovědní předměty, zpětnovazební hodnocení, dichotomie všeobecnosti a odbornosti, modernizace vzdělávání

Vydáno

29.06.2017

Nakladatel

STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4706-6

Kniha

Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax

Číslo vydání

1

Strany od

103

Strany do

109

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT138702,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Vztah všeobecného a odborného vzdělávání - věčné dilema",
 annote="Profil absolventa technické vysoké školy mluví o rozvoji klíčových kompetencí pro úspěšné profesní uplatnění. Z toho plyne, že je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů ve studijních plánech, která ideu profilu absolventa naplní. Všeobecně vzdělávací předměty by měly souviset s oborem studia a měly by napomáhat širšímu vzdělanostnímu rozvoji absolventů. Příspěvek hodnotí realizaci a reflexi výuky vybraného společenskovědního předmětu Sociální komunikace v akademickém plánu technické univerzity. Reflektuje úspěchy a problémy, které s sebou výuka společenskovědních předmětů nese. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter při hodnocení zkušeností s výukou a pohled na rozvoj školy v budoucnosti.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax",
 chapter="138702",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU Bratislava",
 year="2017",
 month="june",
 pages="103--109",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}