Detail publikace

Všeobecnost a odbornost - věčné dilema

LINDR, J.

Originální název

Všeobecnost a odbornost - věčné dilema

Český název

Všeobecnost a odbornost - věčné dilema

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Profil absolventa technické vysoké školy mluví o dosažení odbornosti a o rozvoji klíčových kompetencí potřebných pro úspěšné profesní uplatnění. Z toho plyne, že je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů ve studijních plánech, která ideu profilu absolventa naplní. Všeobecně vzdělávací předměty by měly souviset s oborem studia a měly by napomáhat širšímu vzdělanostnímu rozvoji absolventů. Příklad moderního akademického studijního plánu v duchu skloubení odborných a všeobecných předmětů lze najít na technické univerzitě v Brně. Příspěvek hodnotí koncepci, realizaci a zpětnovazební reflexi výuky vybraného společenskovědního předmětu v akademickém plánu univerzity. Reflektuje přínos, úspěchy a problémy, které s sebou zařazení společenskovědních předmětů nese. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter při hodnocení zkušeností a zároveň futurologický pohled na to, jak zlepšit další rozvoj „školy v pohybu“ v budoucnosti.

Český abstrakt

Profil absolventa technické vysoké školy mluví o dosažení odbornosti a o rozvoji klíčových kompetencí potřebných pro úspěšné profesní uplatnění. Z toho plyne, že je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů ve studijních plánech, která ideu profilu absolventa naplní. Všeobecně vzdělávací předměty by měly souviset s oborem studia a měly by napomáhat širšímu vzdělanostnímu rozvoji absolventů. Příklad moderního akademického studijního plánu v duchu skloubení odborných a všeobecných předmětů lze najít na technické univerzitě v Brně. Příspěvek hodnotí koncepci, realizaci a zpětnovazební reflexi výuky vybraného společenskovědního předmětu v akademickém plánu univerzity. Reflektuje přínos, úspěchy a problémy, které s sebou zařazení společenskovědních předmětů nese. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter při hodnocení zkušeností a zároveň futurologický pohled na to, jak zlepšit další rozvoj „školy v pohybu“ v budoucnosti.

Klíčová slova

Klíčové kompetence, kurikulum, všestranný rozvoj, společenskovědní předměty, zpětnovazební hodnocení přínosu, dichotomie všeobecnosti a odbornosti, modernizace vzdělávání

Vydáno

30.06.2017

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87952-20-7

Kniha

QUAERE 2017

Číslo vydání

1

Strany od

375

Strany do

383

Strany počet

8

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT138701,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Všeobecnost a odbornost - věčné dilema",
 annote="Profil absolventa technické vysoké školy mluví o dosažení odbornosti a o rozvoji klíčových kompetencí potřebných pro úspěšné profesní uplatnění. Z toho plyne, že je třeba najít rovnováhu mezi zastoupením všeobecných a odborných předmětů ve studijních plánech, která ideu profilu absolventa naplní. Všeobecně vzdělávací předměty by měly souviset s oborem studia a měly by napomáhat širšímu vzdělanostnímu rozvoji absolventů. Příklad moderního akademického studijního plánu v duchu skloubení odborných a všeobecných předmětů lze najít na technické univerzitě v Brně. Příspěvek hodnotí koncepci, realizaci a zpětnovazební reflexi výuky vybraného společenskovědního předmětu v akademickém plánu univerzity. Reflektuje přínos, úspěchy a problémy, které s sebou zařazení společenskovědních předmětů nese. Příspěvek tím dostává retrospektivní charakter při hodnocení zkušeností a zároveň futurologický pohled na to, jak zlepšit další rozvoj „školy v pohybu“ v budoucnosti.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="QUAERE 2017",
 chapter="138701",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2017",
 month="june",
 pages="375--383",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}