Detail produktu

Zařízení pro měření teplotní závislosti heterogenní dekompozice ozonu

KRČMA, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vytvořené zařízení slouží pro měření rozkladu ozonu na vnitřních površích trubek za atmosférického tlaku v závislosti na teplotě.

Klíčová slova

ozon, degradace ozonu

Datum vzniku

22.12.2016

Umístění

laboratoř 0001, Purkyňova 118

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty