Detail publikace

Humanizace vzdělávacího prostředí na technické univerzitě skrze společenskovědní předměty

LINDR, J.

Originální název

Humanizace vzdělávacího prostředí na technické univerzitě skrze společenskovědní předměty

Český název

Humanizace vzdělávacího prostředí na technické univerzitě skrze společenskovědní předměty

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V době dynamických společenských proměn vzrůstají nároky na absolventy vysokých škol. Pro úspěšné začlenění absolventů do praxe se požaduje plná profesionální připravenost. Ukazuje se, že pouze odbornost nestačí. Roste význam soft skills. Je třeba modernizovat akademické plány tak, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Začlenění společenskovědních předmětů do akademických plánů technické univerzity umožňuje zvýšit úroveň osvojení klíčových kompetencí. Řešení dichotomie mezi všeobecností a odborností cestou humanizace technického vzdělávání je jednou z otázek optimální koncepce vzdělávání. Citlivé zasazení společenskovědních předmětů do studijních programů nehumanitních studijních oborů je pro studenty prospěšné. Napomáhají kultivaci absolventů. Příspěvek se zamýšlí nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě VUT v Brně. Uvádí průzkumnou případovou studii na základě zpětnovazebního hodnocení kvality výuky. Ukazuje přínos dvou konkrétních společenskovědních předmětů A: Psychologie managementu a B: Komunikace a rétorika z pohledu studentů. Prezentuje kvantifikované výsledky přínosu formou tabulek, grafické vizualizace, lineární regrese trendu a interpretace získaných výsledků. Ukazuje se, že studenti vítají zejména ty společenskovědní předměty, jejichž obsah je těsněji tematicky propojen s odborným zaměřením studia.

Český abstrakt

V době dynamických společenských proměn vzrůstají nároky na absolventy vysokých škol. Pro úspěšné začlenění absolventů do praxe se požaduje plná profesionální připravenost. Ukazuje se, že pouze odbornost nestačí. Roste význam soft skills. Je třeba modernizovat akademické plány tak, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Začlenění společenskovědních předmětů do akademických plánů technické univerzity umožňuje zvýšit úroveň osvojení klíčových kompetencí. Řešení dichotomie mezi všeobecností a odborností cestou humanizace technického vzdělávání je jednou z otázek optimální koncepce vzdělávání. Citlivé zasazení společenskovědních předmětů do studijních programů nehumanitních studijních oborů je pro studenty prospěšné. Napomáhají kultivaci absolventů. Příspěvek se zamýšlí nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě VUT v Brně. Uvádí průzkumnou případovou studii na základě zpětnovazebního hodnocení kvality výuky. Ukazuje přínos dvou konkrétních společenskovědních předmětů A: Psychologie managementu a B: Komunikace a rétorika z pohledu studentů. Prezentuje kvantifikované výsledky přínosu formou tabulek, grafické vizualizace, lineární regrese trendu a interpretace získaných výsledků. Ukazuje se, že studenti vítají zejména ty společenskovědní předměty, jejichž obsah je těsněji tematicky propojen s odborným zaměřením studia.

Klíčová slova

všeobecný rozvoj, kurikulum, klíčové kompetence, společenskovědní předměty, všeobecnost a odbornost, humanizace technického vzdělávání, soft skills, přínos předmětu, profil absolventa, hodnocení kvality výuky

Vydáno

14.09.2016

Nakladatel

ICV Mendelu Brno

Místo

Křtiny

ISBN

978-80-7509-426-1

Kniha

ICOLLE 2016

Číslo vydání

1

Strany od

274

Strany do

286

Strany počet

13

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131622,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Humanizace vzdělávacího prostředí na technické univerzitě skrze společenskovědní předměty",
 annote="V době dynamických společenských proměn vzrůstají nároky na absolventy vysokých škol. Pro úspěšné začlenění absolventů do praxe se požaduje plná profesionální připravenost. Ukazuje se, že pouze odbornost nestačí. Roste význam soft skills. Je třeba modernizovat akademické plány tak, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Začlenění společenskovědních předmětů do akademických plánů technické univerzity umožňuje zvýšit úroveň osvojení klíčových kompetencí. Řešení dichotomie mezi všeobecností a odborností cestou humanizace technického vzdělávání je jednou z otázek optimální koncepce vzdělávání. Citlivé zasazení společenskovědních předmětů do studijních programů nehumanitních studijních oborů je pro studenty prospěšné. Napomáhají kultivaci absolventů. Příspěvek se zamýšlí nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě VUT v Brně. Uvádí průzkumnou případovou studii na základě zpětnovazebního hodnocení kvality výuky. Ukazuje přínos dvou konkrétních společenskovědních předmětů A: Psychologie managementu a B: Komunikace a rétorika z pohledu studentů. Prezentuje kvantifikované výsledky přínosu formou tabulek, grafické vizualizace, lineární regrese trendu a interpretace získaných výsledků. Ukazuje se, že studenti vítají zejména ty společenskovědní předměty, jejichž obsah je těsněji tematicky propojen s odborným zaměřením studia.",
 address="ICV Mendelu Brno",
 booktitle="ICOLLE 2016",
 chapter="131622",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ICV Mendelu Brno",
 year="2016",
 month="september",
 pages="274--286",
 publisher="ICV Mendelu Brno",
 type="conference paper"
}