Detail publikace

Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání

LINDR, J.

Originální název

Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání

Český název

Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V současné době vzrůstají poţadavky kladené na absolventy vysokých škol. Pro úspěšné začlenění absolventů do praxe se poţaduje plná profesionální připravenost. Roste význam soft skills. Optimální koncept vzdělávání předpokládá, ţe absolvent vysoké školy bude po všech stránkách připravený do praxe. Je třeba modernizovat akademické plány tak, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Jednou z otázek vzdělávání je vyřešení dichotomie mezi všeobecností a odborností cestou humanizace technického vzdělávání. Příspěvek reflektuje teoretické vymezení všestranného rozvoje absolventů. Zamýšlí se nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě technické univerzity v Brně. Prostřednictvím zpětnovazebního hodnocení výuky ukazuje přínos konkrétního společenskovědního předmětu z pohledu studentů. Ukazuje se, ţe studenti vítají zejména ty společenskovědní předměty, které mají těsnější propojení obsahu předmětu s odborným zaměřením studia.

Český abstrakt

V současné době vzrůstají poţadavky kladené na absolventy vysokých škol. Pro úspěšné začlenění absolventů do praxe se poţaduje plná profesionální připravenost. Roste význam soft skills. Optimální koncept vzdělávání předpokládá, ţe absolvent vysoké školy bude po všech stránkách připravený do praxe. Je třeba modernizovat akademické plány tak, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Jednou z otázek vzdělávání je vyřešení dichotomie mezi všeobecností a odborností cestou humanizace technického vzdělávání. Příspěvek reflektuje teoretické vymezení všestranného rozvoje absolventů. Zamýšlí se nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě technické univerzity v Brně. Prostřednictvím zpětnovazebního hodnocení výuky ukazuje přínos konkrétního společenskovědního předmětu z pohledu studentů. Ukazuje se, ţe studenti vítají zejména ty společenskovědní předměty, které mají těsnější propojení obsahu předmětu s odborným zaměřením studia.

Klíčová slova

Všeobecný rozvoj studenta, klíčové kompetence, společenskovědní předměty, kurikulum, modernizace vzdělávání, všeobecnost a odbornost, přínos předmětu

Vydáno

18.09.2016

Nakladatel

TU Košice

Místo

Prešov

ISBN

978-80-553-2598-9

Kniha

Človek - technika - kultúra

Číslo vydání

1

Strany od

22

Strany do

26

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131620,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání",
 annote="V současné době vzrůstají poţadavky kladené na absolventy vysokých škol. Pro úspěšné začlenění absolventů do praxe se poţaduje plná profesionální připravenost. Roste význam soft skills. Optimální koncept vzdělávání předpokládá, ţe absolvent vysoké školy bude po všech stránkách připravený do praxe. Je třeba modernizovat akademické plány tak, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Jednou z otázek vzdělávání je vyřešení dichotomie mezi všeobecností a odborností cestou humanizace technického vzdělávání. Příspěvek reflektuje teoretické vymezení všestranného rozvoje absolventů. Zamýšlí se nad výukou společenskovědních předmětů na vybrané fakultě technické univerzity v Brně. Prostřednictvím zpětnovazebního hodnocení výuky ukazuje přínos konkrétního společenskovědního předmětu z pohledu studentů. Ukazuje se, ţe studenti vítají zejména ty společenskovědní předměty, které mají těsnější propojení obsahu předmětu s odborným zaměřením studia.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Človek - technika - kultúra",
 chapter="131620",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2016",
 month="september",
 pages="22--26",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}